Beide gouddelvers beslisten wel om samen de joint venture Nevada Gold Mines op te richten. Die omvat tien ondergrondse en twaalf open-pit mijnen die samen 48,3 miljoen troy ounce bewezen goudreserves hebben. De synergievoordelen worden geschat op 450 tot 500 miljoen dollar per jaar. Het aandeel van Barrick in de joint venture bedraagt 61,5 procent.
...