Barrick Gold was enkele jaren geleden nog de schuldenkampioen onder de goudmijnen met een groepsschuld die eind 2014 piekte op meer dan 14 miljard dollar. Een bedenkelijke titel, waar de Canadese goudproducent graag vanaf wou. Onder meer door de verkoop van activa en een toename van de kasstromen kon Barrick de voorbije jaren een reuzensprong maken. In het voorbije eerste kwartaal werd 178 miljoen dollar terugbetaald, wat het saldo op 7,75 miljard dollar brengt. Nog altijd een aanzienlijk bedrag, maar wel beheersbaar voor Barrick. De komende drie jaar moet minder dan 100 miljoen dollar worden terugbetaald en het grootste deel van de schuld vervalt pas na 2033.
...