18,28 USD - 1D
...

18,28 USD - 1DBarrick Gold, de grootste goudproducent ter wereld, met hoofdzetel in Canada, pakte in de marge van de kwartaalresultaten uit met opmerkelijk nieuws. De verdere ontwikkeling van het zorgenkind van de groep, het Pascua-Lama-project in het Andes-gebergte, op de grens tussen Chili en Argentinië, wordt tijdelijk stilgelegd. Barrick keurde de bouw van Pascua-Lama goed in 2009. Het is een heel omvangrijk project, met 18 miljoen ounce aan goudreserves en 676 miljoen ounce zilverreserves. Er werd aanvankelijk gerekend op een totale kostprijs van 3 miljard USD. Dat cijfer liep de voorbije jaren steeds verder op en het bedroeg bij de recentste schatting al 8,5 miljard USD. Barrick spendeerde er al meer dan 5 miljard USD aan. Maar het project zit operationeel al sinds april in het slop, nadat de werkzaamheden aan de Chileense kant van de grens moesten worden stopgezet. Het management besliste nu om de stekker tijdelijk uit Pascua-Lama te trekken. Die beslissing, die niet volledig uit de lucht komt vallen, heeft een grote impact op de geplande kapitaaluitgaven. Die werden al gereduceerd van 5,7 à 6,3 naar 4,5 à 5 miljard USD voor 2013 en ook volgend jaar wordt nog eens 1 miljard USD minder uitgegeven. Barrick hoopt op die manier de kasstromen te optimaliseren. De uitgifte van nieuwe aandelen lag niet in de lijn van de verwachtingen. Barrick besliste 163,5 miljoen aandelen uit te geven tegen 18,35 USD. Dat moet tussen 3 en 3,4 miljard USD in het laatje brengen. De totale groepsschuld van Barrick steeg de voorbije drie kwartalen met 2,5 miljard USD, tot 14,6 miljard USD. Dat is op zich een hoog bedrag, maar het is niet onoverkomelijk, want de operationele kasstroom sinds begin dit jaar bedraagt 2,3 miljard USD. Barrick nam nog andere maatregelen, zoals een verlaging van het dividend met 75%. De mijngroep beschikt ook over een kredietfaciliteit van 4 miljard USD. Bovendien moet tussen nu en 2017 maar 3 miljard USD aan schulden worden terugbetaald. Het overgrote deel van de langetermijnschulden loopt af in 2023 en 2043. Toch oordeelde het management dat een versterking van de liquiditeiten opportuun was. De groep wil tot elke prijs zijn investment-gradekredietrating behouden, die staat voor schuldpapier van de hoogste kwaliteit. Het grootste deel van de opbrengst van de aandelenuitgifte (2,6 miljard USD) wordt gebruikt om de schulden af te bouwen. Operationeel deed Barrick het in het derde kwartaal niet eens zo slecht, met een groepsproductie van 1,85 miljoen ounce, wat de totale output sinds begin dit jaar op 5,453 miljoen ounce brengt. Belangrijker is dat de totale productiekosten van 916 USD per ounce veel lager liggen dan bij de sectorgenoten. Voor heel 2013 zal dat cijfer tussen 900 en 975 USD uitkomen. Dat laat Barrick toe om, ondanks de lagere goudprijs, die het voorbije kwartaal gemiddeld 20% onder het niveau van een jaar eerder lag, toch nog winstgevend te blijven. Barrick hield zijn productieprognose voor 2013 ongewijzigd op 7 à 7,4 miljoen ounce goud en op 520 à 550 miljoen pond koper.Het aandeel van Barrick Gold was sinds het dieptepunt van juli (IB-33A) met ongeveer de helft opgeveerd, maar het moest een deel van de winst terug afgeven na de aankondiging van de kapitaalverhoging. De schuldenafbouw is een goede zaak, maar productiegroei hoeft in een omgeving van dalende kapitaaluitgaven de komende jaren niet te worden verwacht. De output op het huidige peil handhaven, zal al een succes zijn. Bij stabiele of dalende goudprijzen is dat overigens niet noodzakelijk negatief. Barrick beschikt over de laagste kostenstructuur van alle grote goudmijngroepen en kan financieel tegen een stootje. De sleutel voor een hogere koers ligt bij een hogere goudprijs. Koopwaardig, maar houd de posities voorlopig beperkt (rating 1D).Koopwaardig