De druk op de winstgevendheid van Bekaert is hardnekkiger dan verwacht. Leek begin dit jaar het ergste achter de rug, dan pakten de wolken toch weer samen, met als resultaat een late en pittige winstwaarschuwing in juli en magere resultaten over de eerste helft van het jaar. De onderliggende bedrijfswinst daalde met liefst 37 procent en de onderliggende marge viel terug tot 5,1 procent. Dat is ver onder de ambitie van de marge van 10 procent, waar Bekaert op langere termijn nog altijd van droomt. De halvering van de marge heeft zich het voorbije jaar vertaald in een halvering van de beurskoers. Het bedrijf onderneemt een nieuwe poging om het tij te keren, want de tweede jaarhelft zou meer bedrijfswinst moeten opleveren dan de eerste helft. 2018 zal wel zwakker worden dan 2017.
...