Beleggers schrokken op 18 november behoorlijk na de lectuur van het activiteitenverslag over het derde kwartaal. De koers donderde 10 procent lager, vooral omdat de verkoop in Europa een milde maar ongunstige kentering liet zien en de vooruitzichten voor 2017 iets meer in onzekerheid werden gedrenkt. Het aandeel krabbelde vrij snel overeind, toen beleggers ook akte namen van de aantrekkende rendabiliteit. Bekaert mikte voor dit jaar op een marge van 7 à 8 procent voor de recurrente bedrijfswinst, maar het maakt daar nu 7,5 à 8 procent van. Die positieve bijsturing is vooral te danken aan de uitvoering van de besparingsprogramma's.
...

Beleggers schrokken op 18 november behoorlijk na de lectuur van het activiteitenverslag over het derde kwartaal. De koers donderde 10 procent lager, vooral omdat de verkoop in Europa een milde maar ongunstige kentering liet zien en de vooruitzichten voor 2017 iets meer in onzekerheid werden gedrenkt. Het aandeel krabbelde vrij snel overeind, toen beleggers ook akte namen van de aantrekkende rendabiliteit. Bekaert mikte voor dit jaar op een marge van 7 à 8 procent voor de recurrente bedrijfswinst, maar het maakt daar nu 7,5 à 8 procent van. Die positieve bijsturing is vooral te danken aan de uitvoering van de besparingsprogramma's. De onaangename verrassing van het derde kwartaal viel dus in Europa, dat in de rapportering van Bekaert ook Afrika en Midden-Oosten omvat (EMEA). Die regio deden de voorbije jaren uitstekend, zowel voor de verkoop als voor de winstgevendheid. Bekaert moet er de helft van zijn bedrijfswinst en een winstmarge van ruim 13 procent verdedigen. In het derde kwartaal daalde de omzet in die regio met 6 procent, vooral door de zwakke vraag naar profieldraden in de olie- en gassector, die bij ontstentenis van hogere olieprijzen heel wat investeringsprojecten op de lange baan schuift. Ook de vraag naar industriële staaldraad en naar toepassingen in de consumptiesector staat onder druk. Bekaert wijst naar de toenemende onzekerheid door de brexit. De autosector ging wel door op het sterke elan van de eerste jaarhelft. Onder meer door de verzwakte vraag in Europa slaagde Bekaert er in het derde kwartaal niet in meer volumes te verkopen. In de eerste jaarhelft slaagde het bedrijf er wel nog in een sterke volumegroei op te tekenen. De lagere vraag uit de oliesector laat zich ook in andere regio's voelen. Ook de Chinese markt van zaagdraad voor zonnepanelen vertraagde, maar dat zou tijdelijk zijn. Over de eerste negen maanden van het jaar boekt Bekaert nog een volumegroei van 4,5 procent. Lagere grondstoffenprijzen die aan de klant worden doorgerekend, ongunstige wisselkoerseffecten en lagere prijzen her en der leiden ertoe dat die volumegroei toch uitmondt in een omzetdaling van 1 procent.Voor 2017 verwacht Bekaert aanhoudende onzekerheid op de Europese markt, wat in het eerste kwartaal van 2017 op de orders zal wegen. Ook in de oliesector moet nog geen herstel worden verwacht. Voor de Verenigde Staten wordt Bekaert wel optimistischer en verwijst het bedrijf naar grotere bestedingen in infrastructuur en de Made-in-America-politiek van de verkozen president Donald Trump. In Azië is het grotendeels business as usual, met dank aan sterke vraag uit de autosector. Terwijl de omzet normaal op peil zou moeten blijven, is de vrij mooie winst te danken aan de strategische keuzes van de voorbije jaren om de focus te verschuiven naar producten met een hogere toegevoegde waarde en fors te besparen. Vorig jaar stoelde de verbetering van de recurrente bedrijfswinst van 164 miljoen naar 223 miljoen euro voor 66 miljoen euro op besparingen en voor 31 miljoen euro op een betere productmix. Die bonussen moesten eerst ook de impact van lagere prijzen goedmaken. 2016 zal bij de eindafrekening eenzelfde verhaal brengen, net als de start van 2017. ConclusieDe vertroebeling van de vooruitzichten in Europa weegt op de koers van Bekaert, maar de rendabiliteit zit dankzij de gerealiseerde besparingen stevig in het zadel. De autosector moet standhouden om er een goed 2017 van te maken. Intussen is de waardering fair, met een koers-winstverhouding van 17 en een ondernemingswaarde van 7 keer de bedrijfscashflow. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BMunt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,376 miljard euroK/w 2015: 15Verwachte k/w 2016: 17Koersverschil 12 maanden: +47%Koersverschil sinds jaarbegin: +38%Dividendrendement: 2,5%