17,02 EUR - 1B
...

17,02 EUR - 1B Belgacom had tijdens het eerste kwartaal weinig operationele verrassingen in petto, maar de focus bij de investeerders blijft hoe dan ook bij het dividend of, beter gezegd, de onzekerheid daarrond. De voorbije 3 boekjaren keerde de telecomgroep jaarlijks een regulier dividend van 2,18 EUR per aandeel uit. Dit werd vorig jaar nog aangevuld met een uitzonderlijk dividend van 0,31 EUR per aandeel. De Belgische staat is met een participatie van 53,5% meerderheidsaandeelhouder en is tuk op een zo groot mogelijk Belgacom-dividend. Voor 2013 ziet de situatie er iets minder rooskleurig uit. Verschillende financiële instellingen vrezen voor een dividendverlaging tot 1,8 of zelfs maar 1,5 EUR per aandeel. Bij Belgacom zelf houdt men de lippen stijf op elkaar. Terwijl normaliter aan het begin van het jaar al een indicatie over de verwachte uitkering van het lopende boekjaar wordt gegeven. Vorig jaar al kostte de uitbetaling van het dividend 798 miljoen EUR, terwijl de vrije kasstroom op 691 miljoen EUR uitkwam. In het voorbije kwartaal halveerde de vrije kasstroom op jaarbasis naar 89 miljoen EUR. Dit hing samen met een lagere bedrijfskasstroom (ebitda), maar ook met hogere kapitaalinvesteringen en belastingen die eerder betaald moesten worden. De vrije kasstroom is op zich geen beperkende factor voor het dividend. Een bedrijf kan ook extra lenen om meer te kunnen uitkeren aan de aandeelhouders. Sectorgenoot en concurrent Telenet doet dit al verschillende jaren. Omdat Belgacom nog steeds een semi-overheidsbedrijf is, zien we dit hier nog niet zo snel gebeuren. De kans bestaat, bijvoorbeeld, wel dat Belgacom uitzonderlijke inkomsten genereert door de verkoop van overtollige gebouwen. De groepsomzet bleef het voorbije kwartaal op jaarbasis nagenoeg ongewijzigd (-0,1%) op 1,586 miljard EUR. De ebitda daalde tegenover een jaar eerder met 6,1%, maar dit cijfer werd nog geflatteerd door een eenmalige meerwaarde op de verkoop van een gebouw. Belgacom verwijst naar een hogere looninflatie -de personeelskosten stegen met 4,3%- en de impact van de nieuwe telecomreglementeringen. Daarnaast is er ook erosie van de winstmarges bij de afdeling mobiele telefonie als gevolg van de scherpe concurrentiestrijd in dit segment. De brutomarge daalde op groepsniveau van 61,3% naar 59,8%. De omzet van de consumentenafdeling daalde met 4,2%. Enterprise deed het nog een fractie slechter met een afname van 4,4%. Dat de groepsomzet toch nog op peil bleef, was te danken aan Belgacom International Carrier Services of BICS. Die levert zogenaamde carrierdiensten voor transport van spraak en gegevens over lange afstanden. BICS zag de omzet in het eerste kwartaal met 9,1% toenemen. De winstgevendheid in deze afdeling ligt wel vrij laag met een brutomarge van amper 14,9%. Belgacom TV deed het goed met 26.000 nieuwe klanten, een omzetstijging van bijna 17% en een toename van de gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU). Bij mobiele telefonie lijkt het ergste achter de rug nadat Belgacom eind vorig jaar veel klanten verloor aan Telenet. Het management hield de prognoses voor het volledige boekjaar ongewijzigd. De groep verwacht een omzetdaling met 1 tot 2%, terwijl de ebitda 4 tot 6% lager zal uitkomen. Het Belgacom-aandeel viel de jongste weken terug naar de laagste koers ooit door een gebrek aan duidelijkheid over het dividend, overigens de enige reden om het aandeel in portefeuille te houden gezien de afwezigheid van operationele groei. Deze onzekerheid zet de deur wagenwijd open voor allerhande speculaties rond een mogelijke dividendverlaging. Een uitzonderlijk dividend, zoals in 2012, zit er dit jaar niet meer in, maar de politieke druk zal te groot zijn om de dividenduitkering fors in te krimpen. Aan 9 keer de verwachte winst en met een erg lage schuldgraad behoort Belgacom tot de meest interessante aandelen van de telecomsector. Koopwaardig (1B). Koopwaardig