21,68 EUR - 2B↓
...

21,68 EUR - 2B↓Belgacom kwam de voorbije weken en maanden vaak in het nieuws met zaken die weinig of niets te maken hadden met de operationele activiteiten van het telecombedrijf. De positie van CEO Didier Bellens wankelt en ook een afbouw van de overheidsparticipatie (nu nog 53,5%) is niet langer taboe. Belgacom was de voorbije jaren nochtans een melkkoe voor de overheid, die vorig jaar naast het gewone dividend van 2,18 EUR per aandeel ook een uitzonderlijk dividend van 0,31 EUR per aandeel opstreek. Voor dit jaar is de situatie een stuk onzekerder. Beleggers waren gewoon dat het management bij de publicatie van de jaarresultaten een eerste indicatie gaf over het dividend van het lopende boekjaar. Dat gebeurde dit jaar niet. Verscheidene analisten verlaagden dan ook hun dividendprognose, waardoor het aandeel in vrije val ging en het laagste niveau ooit bereikte. Bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten liet topman Bellens nog tussen de regels verstaan dat het dividend op hetzelfde peil als vorig jaar gehandhaafd zou blijven. Beleggers en analisten hadden gehoopt op een bevestiging naar aanleiding van het rapport over het derde kwartaal, maar die kwam er niet. Belgacom zal op 6 december wel het klassieke, tussentijdse dividend van 0,5 EUR per aandeel uitkeren, wat de overheid 90,5 miljoen EUR zal opleveren. Over de volledige uitkering blijft het dus gissen. De raad van bestuur is er blijkbaar nog niet uit welk bedrag aan de algemene vergadering wordt voorgesteld. Misschien wordt in februari, bij de jaarresultaten, een tipje van de sluier opgelicht. Vrijwel alle Europese telecombedrijven hebben dit jaar fors in het dividend gesnoeid of dit zelfs helemaal afgeschaft (Mobistar). Dat komt doordat, naast de omzet en de winst, ook de vrije kasstromen onder druk staan. Het derde kwartaal was in dat opzicht een lichtpunt, want de vrije kasstroom steeg op jaarbasis met 10%, tot 274 miljoen EUR. Na drie kwartalen in 2013 ligt de vrije kasstroom wel nog 24% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is niet zo gunstig, want in regel wordt het dividend van een bedrijf grotendeels gefinancierd door de vrije kasstroom. De omzet daalde in het derde kwartaal met 3,2% op jaarbasis, tot 1,57 miljard EUR. Na drie kwartalen ligt de groepsomzet 1,7% lager dan in 2012. Dat sluit aan bij de prognoses van het management, die voor dit jaar uitgaan van een omzetdaling met 1 tot 2%. Eens te meer moest Belgacom International Carrier Services of BICS de meubelen redden. Die afdeling kwam recentelijk uitgebreid in het nieuws wegens een spionageschandaal, waar de Britse geheime dienst bij betrokken was. BICS levert zogenoemde carrierdiensten (afhandeling van internationale telefoongesprekken) en zag de omzet met 3,1% toenemen (4,2% sinds het jaarbegin). Belgacom had het voorbije kwartaal geen operationele verrassingen in petto, maar het gebrek aan communicatie rond het jaardividend werd door sommigen wel als een excuus gebruikt om een deel van de recente koersklim te verzilveren. Na het bereiken van het dieptepunt eind juli steeg het aandeel in de drie volgende maanden immers met bijna 40%. Operationele groei zit er dit jaar niet in, en dat zal in 2014 evenmin het geval zijn. Het komt er voor Belgacom op aan de schade te beperken en, indien mogelijk, de winstgevendheid te verhogen. Het is overduidelijk dat de aantrekkingskracht van Belgacom als aandeel staat of valt met het dividend. Meer dan waarschijnlijk zal er, gezien de aandeelhouderstructuur en de daarmee gepaard gaande politieke druk, niet al te fors worden gesnoeid in het dividend. Met de verkiezingen in aantocht kan bovendien ook de (gedeeltelijke) verkoop van de overheidsparticipatie opnieuw op de politieke agenda komen. Na de forse stijging sinds de zomer verlagen we de rating naar 'kopen op correctie' (rating 2B).Kopen op correctie