Deze keer geen koerswinst bij de aankondiging van de resultaten: Belgacom dook zelfs 9% lager. Maar dat had vooral te maken met een boete van bijna 2 miljard EUR die boven het hoofd van de telecomgroep hangt. Die boete is gerelateerd aan een rechtszaak die concurrent Base in 2003 heeft opgestart en een jaar later door Mobistar werd gesteund. Beide concurrenten beschuldigen Belgacom ervan dat de mobiele dochter Proximus tussen 1999 en 2004 misbruik heeft gemaakt van haar dominante positie in de mobiele markt.
...

Deze keer geen koerswinst bij de aankondiging van de resultaten: Belgacom dook zelfs 9% lager. Maar dat had vooral te maken met een boete van bijna 2 miljard EUR die boven het hoofd van de telecomgroep hangt. Die boete is gerelateerd aan een rechtszaak die concurrent Base in 2003 heeft opgestart en een jaar later door Mobistar werd gesteund. Beide concurrenten beschuldigen Belgacom ervan dat de mobiele dochter Proximus tussen 1999 en 2004 misbruik heeft gemaakt van haar dominante positie in de mobiele markt. Het twistpunt zijn de terminatietarieven die de operatoren aan elkaar doorrekenen voor het gebruik van gesprekken op elkaars netwerk. Proximus zou jarenlang gesprekken tussen de eigen klanten financieel hebben bevoordeeld. In mei 2007 stelde de Brusselse handelsrechtbank Base en Mobistar in het gelijk en rekenden experts voor dat de twee operatoren ruim 1,84 miljard EUR schade hadden geleden. Het Brusselse hof van beroep heeft die eerste uitspraak nu bevestigd. Daardoor is de kans reëel dat Belgacom effectief zal moeten betalen. Bedoeling is nu dat een team van experts tegen maart 2016 een eindverslag zal indienen. Voorlopig maakt Belgacom zich naar eigen zeggen weinig zorgen. De groep ontkent het misbruik en heeft dus ook geen provisie aangelegd. De kwartaal- en jaarcijfers lagen wel in lijn met de verwachtingen of zelfs iets erboven. De groepsomzet steeg in het vierde kwartaal met 2,2%, tot 1,51 miljard EUR. Over het volledige boekjaar was er een achteruitgang met 1,6% (5,86 miljard EUR). De omzet uit de zogenaamde kernactiviteiten (dus exclusief Telindus en carrierdivisie BICS) daalde met maar 0,2%, terwijl op een achteruitgang met 1 tot 2% werd gerekend. Hetzelfde beeld zagen we bij de onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda). Die daalde in het vierde kwartaal met 4,7%, tot 380 miljoen EUR, onder meer door een voorziening voor een belasting op zendmasten in Wallonië. Over volledig 2014 daalde de ebitda met 2,5%, tot 1,65 miljard EUR. Het aantal mobiele klanten steeg verder, zodat het marktaandeel van Proximus vorig jaar klom naar 40,8%. De vooruitzichten voor het lopende boekjaar waren wel eerder voorzichtig, met een stabiele tot licht positieve groei van omzet en ebitda. Het dividend blijft voorlopig ongewijzigd op 1,5 EUR per aandeel. Daarvan keerde Belgacom in december al 0,5 EUR per aandeel uit als tussentijds dividend. De resterende 1 EUR volgt eind volgende maand. Belgacom sprak de intentie uit om de uitkering ook volgend boekjaar op dit niveau te handhaven. De vrije kasstroom van 711 miljoen EUR, een groei met 44% op jaarbasis, dekte het bedrag van de dividenduitkering (718 miljoen EUR) bijna volledig. De netto financiële schuld bedroeg eind vorig jaar 1,8 miljard EUR. De financiële positie van Belgacom blijft dus erg sterk. ConclusieOperationeel gaat het met de telecomgroep opnieuw de goede kant uit, maar het herstel is nog pril. Intussen is Belgacom lang niet meer het goedkope telecomaandeel dat het een jaar geleden nog was. Integendeel, want Belgacom noteert na de koersklim met bijna 60% sinds begin vorig jaar met een premie tegenover de sectorgenoten. Dit valt niet langer te verantwoorden. Vandaar de adviesverlaging.Advies: verkopenRisico: laagRating: 3A