Naar goede gewoonte overtroffen de jaarcijfers van 7C Solarparken de verwachtingen. Bij de derdekwartaalupdate had de Belgische uitbater van zonnepanelenparken (vooral in Duitsland) zijn prognose voor 2020 voor de tweede keer opgetrokken. De verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) steeg van minstens 39,2 miljoen naar 41 miljoen euro (initieel 36 miljoen euro) en de verwachte nettokasstroom per aandeel van 0,50 naar 0,52 euro (initieel 0,48 euro). De verwachtingen konden fors hoger door veel sterkere toename van het geïnstalleerde vermogen. Tegenover het oorspronkelijke doel van 30 megawattpiek bedroeg de groei uiteindelijk 66 megawattpiek, tot 256 megawattpiek. Dat is met voorsprong het hoogste cijfer ooit, tegenover nog 36 megawattpiek in 2018 en 2019 en gemiddeld 15 ...

Naar goede gewoonte overtroffen de jaarcijfers van 7C Solarparken de verwachtingen. Bij de derdekwartaalupdate had de Belgische uitbater van zonnepanelenparken (vooral in Duitsland) zijn prognose voor 2020 voor de tweede keer opgetrokken. De verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) steeg van minstens 39,2 miljoen naar 41 miljoen euro (initieel 36 miljoen euro) en de verwachte nettokasstroom per aandeel van 0,50 naar 0,52 euro (initieel 0,48 euro). De verwachtingen konden fors hoger door veel sterkere toename van het geïnstalleerde vermogen. Tegenover het oorspronkelijke doel van 30 megawattpiek bedroeg de groei uiteindelijk 66 megawattpiek, tot 256 megawattpiek. Dat is met voorsprong het hoogste cijfer ooit, tegenover nog 36 megawattpiek in 2018 en 2019 en gemiddeld 15 megawattpiek in de drie voorgaande jaren. Die groeiversnelling kwam er enerzijds door de opname van 15 megawattpiek van de fondsen HCI1 en HCI2, waarvoor 7C het assetmanagement verzorgt, nadat het een belang van 24,4 en 34,5 procent had genomen. Anderzijds verschuift de aandacht vanwege de almaar kleinere tariefverschillen steeds meer naar grotere projecten. In combinatie met het hoger dan gemiddeld aantal uren zonneschijn - verantwoordelijk voor een productierendement van 1,023 kilowattuur per kilowattpiek (4,8% meer dan verwacht) -nam de groepsproductie toe met 31 procent tot 224 gigawattuur. Door het toenemende belang van de lagere terugleververgoedingen (feed-in-tariff of FIT) van recentere parken daalde de gemiddelde FIT van 245 euro per megawattuur in 2019 naar 219 euro. De omzet klom daardoor minder sterk dan de productie: +17 procent tot 49 miljoen euro.De ebitda steeg met 12,6 procent tot 42,9 miljoen euro en de nettokasstroom per aandeel bedroeg 0,57 euro (0,55 euro in 2019). De verhouding van het eigen vermogen tegenover de totale balans steeg met 300 basispunten naar een sterke 35,3 procent. Het brutodividend blijft onveranderd op 11 eurocent per aandeel. Voor 2021 mikt 7C op een ebitda van 42,5 miljoen euro en een nettokasstroom per aandeel van minstens 0,50 euro, rekening houdend met het groter aantal uitstaande aandelen. De vooropgestelde groei vanaf 2021 met een jaarlijks gemiddelde van 50 megawattpiek is deels mogelijk door de strategische beslissing om van België een tweede thuismarkt te maken. Een eerste groot project van 6,2 megawattpiek in de Gentse zeehaven start binnenkort. Daarnaast nam 7C in december EnerVest Belgium over, een Belgische projectontwikkelaar en assetbeheerder van zonneparken. 7C wil tegen 2023 een geïnstalleerd vermogen van 50 megawattpiek uitbouwen, waardoor de ambitie voor de eigen zonnepanelenparken op groepsniveau tegen eind 2023 stijgt van 350 naar 400 megawattpiek. Tegen eind 2021 mikt 7C op 295 megawattpiek. In het eerste kwartaal steeg het geïnstalleerd vermogen al met 19 megawattpiek tot 275 megawattpiek, vooral door de overname van zestien projecten in België met een gezamenlijk vermogen van 10,6 megawattpiek. Met de portefeuille van EnerVest Belgium klom het groepsvermogen in assetbeheer naar 71 megawattpiek. Dat cijfer zal tegen eind 2023 stijgen tot 100 megawattpiek. Om de groeiambitie waar te maken zal 7C ten gepaste tijde voor 35 miljoen euro nieuwe aandelen uitgeven. De verwachte nettokasstroom per aandeel in 2023 klimt naar 0,60 euro. ConclusieNa een heel sterke periode viel het aandeel onlangs terug. De waardering is tegen 8 keer de verwachte nettokasstroom per aandeel voor 2021 correct. Op lange termijn verwachten we een verdere stijging van de waarderingsmultiples, maar voorlopig is het aandeel te behouden (rating 2A). Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 4,03 euroTicker: HRPK GYISIN-code: DE000A11QW68Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 279 miljoen euroK/w 2020: 49Verwachte k/w 2021: 39 Koersverschil 12 maanden: +15%Koersverschil sinds jaarbegin: -11%Dividendrendement: 2,8%