We namen ons vorig jaar voor met de voorbeeldportefeuille gespreid te investeren in de Belgische biotechsector. We selecteerden vier biotechwaarden: Ablynx, Argen-x, Bone Therapeutics en Mithra Pharmaceuticals, en daarnaast de diagnosticaspecialist MDxHealth. We engageerden ons uitdrukkelijk voor de lange termijn, met de verwachting dat minstens twee van de vijf bedrijven in de periode 2020 à 2025 zullen uitgroeien tot een succes. Zo'n succesratio zal volstaan om de negatieve uitschieters te compenseren. Dat moet ook, gezien het bovengemiddelde risico dat eigen is aan investeren in biotech.
...

We namen ons vorig jaar voor met de voorbeeldportefeuille gespreid te investeren in de Belgische biotechsector. We selecteerden vier biotechwaarden: Ablynx, Argen-x, Bone Therapeutics en Mithra Pharmaceuticals, en daarnaast de diagnosticaspecialist MDxHealth. We engageerden ons uitdrukkelijk voor de lange termijn, met de verwachting dat minstens twee van de vijf bedrijven in de periode 2020 à 2025 zullen uitgroeien tot een succes. Zo'n succesratio zal volstaan om de negatieve uitschieters te compenseren. Dat moet ook, gezien het bovengemiddelde risico dat eigen is aan investeren in biotech.De Belgische belegger heeft nog altijd een haat-liefdeverhouding met biotech, omdat geen enkel bedrijf tot nu een volledig succes is geworden. ThromboGenics leek lang op weg dat huzarenstukje te realiseren. De koers vertienvoudigde tijdens de naadloze klinische ontwikkeling van het oogmiddel Jetrea tussen 2006 en 2012, maar helaas mislukte de commercialisering. Verder in het collectieve geheugen ligt de ontgoocheling van Innogenetics. Vorig jaar viel serieus tegen, maar we zien begin 2017 toch dat de interesse voor biotech herleeft. Dat we mikken op de lange termijn, betekent uiteraard niet dat we de evolutie niet van nabij opvolgen. Als een bedrijf op een bepaald moment ongunstig zou evolueren, sluiten we niet uit dat we het aandeel uit de voorbeeldportefeuille verwijderen, om het eventueel door een ander te vervangen. Een zesde aandeel toevoegen, als er zich een voldoende aantrekkelijke kandidaat zich aandient, kan ook.Het resultatenseizoen is volop bezig. Voor Ablynx (23 februari), Mithra (2 maart), Argen-x (15 maart) en Bone Therapeutics (16 maart) zijn de cijfers op zich niet zo belangrijk. Wel is het uitkijken naar de evolutie van hun kaspositie. Van onze vijf bedrijven zit Bone Therapeutics in de minst comfortabele situatie. De specialist in bottherapie kan met de beschikbare cash (20,3 miljoen euro eind 2016) nog verder tot het tweede kwartaal van 2018, en dus komt er allicht nog voor eind 2017 een kapitaalverhoging. Hoewel de kaspositie geruststellend is (103,1 miljoen euro eind september), zou het ons niet verbazen als Argen-x met zijn sterke aandeelhoudersbasis in 2017 opnieuw geld zou ophalen. Bij de overige drie portefeuillewaarden schatten we die kans lager in.Voor het diagnosticabedrijf MDxHealth is de jaarrapportering op 23 februari wel heel belangrijk. Met ConfirmMDx en SelectMDx voor de opsporing van prostaatkanker heeft het al twee testen op de markt. We weten al dat de omzet in 2016 met meer dan 60 procent is toegenomen tegenover 2015, tot 29 miljoen dollar, en kijken vooral uit naar de omzetverwachtingen en naar de kaspositie.Om echt de vinger aan de pols te houden bij biotechbedrijven komt het er vooral op aan te kijken naar verwachte nieuwsstroom over de pijplijn van het bedrijf. We overlopen de belangrijkste zaken voor 2017.AblynxHet Gentse biotechbedrijf bereikte op 6 februari een historische mijlpaal met de aanvraag tot commercialisering van het bloedziektemiddel Caplacizumab bij het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA). De beslissing daarover valt begin 2018. Cruciaal wordt de bekendmaking van de resultaten van de fase III-studie in de tweede jaarhelft, die mogelijk de basis worden voor de definitieve goedkeuringsaanvraag in Europa en een aanvraag tot commercialisering in de Verenigde Staten in 2018. Daarnaast verwachten we een belangrijke nieuwsstroom over de onderschatte samenwerking met Merck in het domein van kankerimmunologie, met onder meer de opstart van minstens één eerste klinische studie. Ablynx zet dit jaar ook de eerste stappen voor bijkomende indicaties van zowel Caplacizumab als het RSV-middel ALX-0171.Argen-xTegen het tweede kwartaal zal de specialist in kanker en immuunziekten met zowel zijn kankermiddel ARGX-110 als zijn auto-immuunziektemiddel ARGX-113 twee fase II-studies hebben opgestart. De resultaten van die studies volgen vanaf de tweede helft van 2018 of later. Daarnaast is het in 2017 uitkijken naar mogelijke mijlpaalbetalingen die voortvloeien uit lopende samenwerkingsverbanden, en naar het aankondigen van minstens één nieuw kandidaat-geneesmiddel. De Gentenaars hopen in 2017 ook een partner te vinden voor ARGX-111, een middel tegen uitgezaaide kankers.Bone TherapeuticsWe kijken vooral uit naar de tussentijdse resultaten met ALLOB voor de fase IIa-studies bij acht patiënten die een vertebrale fusie moeten ondergaan (samenvoegen van twee ruggenwervels) en bij acht patiënten met een niet-helende breuk. Een succes in vertebrale fusies kan de aanzet zijn voor de opstart van een eerste klinische studie in de Verenigde Staten, terwijl de studie bij een succesratio van minstens vijf op de acht patiënten met niet-helende breuken vervroegd mag worden afgesloten (zeven van de eerste acht patiënten behaalden eerder de primaire doelstellingen). Goed nieuws moet de weg plaveien naar een succesvolle kapitaalverhoging en vergroot de kansen om samenwerkingsakkoorden af te sluiten.MDxHealthDit jaar moet MDxHealth een forse stap richting een break-even (winst noch verlies) zetten, die wordt verwacht vanaf eind 2017 of begin 2018. Bijkomende contracten met verzekeraars die de terugbetaling van de uitgevoerde testen verbeteren, een versnelling van de omzetgroei uit SelectMDx en de succesvolle opstart van de commercialisering van AssureMDx voor blaaskanker zijn daarvoor onontbeerlijk. We blijven van mening dat de overgang naar de winstgevendheid dit nog altijd weinig gevolgde aandeel een forse opwaardering zal opleveren. Mogelijk komt MDxHealth dan ook op de radar als een aantrekkelijke overnameprooi.Mithra Pharmaceuticals Bij Mithra Pharmaceuticals, de Luikse specialist in vrouwengeneeskunde, verwachten we in de eerste jaarhelft belangrijke resultaten uit de fase II-studie met Donesta, een potentieel middel tegen opvliegers tijdens de menopauze. In afwachting van de fase III-studieresultaten met Estelle, een mogelijke gamechanger in contraceptie, in 2018, mikken we dit jaar op bijkomende deals voor Donesta en Estelle, en voor de commercialisering van Myring (een vaginale ring)vanaf 2018. De voorafbetalingen uit licentieovereenkomsten helpen de financiële brug te slaan richting commercialisering van Estelle, die is voorzien vanaf 2019.