EVS, de speler met een unieke positie in de livesportverslaggeving, publiceerde nog wel een tradingupdate na het eerste kwartaal, maar geen winst- en omzetcijfers meer. Dat is betreurenswaardig, want beknopter kan de informatieverstrekking naar de beleggers nauwelijks zijn, tenzij EVS zijn kwartaalrapportering volledig stopt. Uit de persmededeling kunnen we wel afleiden dat de marktomstandigheden moeilijk blijven, met mediagroepen die zuinig omspringen met investeringen. Het jaar is dus veeleer voorzichtig gestart.
...