Het Amerikaans softwarebedrijf heeft het boekjaar 2019 positief afgesloten. In het laatste kwartaal tussen maart en mei kwam zowel de omzet als de winst boven de verwachtingen uit. De groepsomzet steeg op jaarbasis met 1,2 procent naar 11,14 miljard dollar tegenover een prognose van 10,93 miljard dollar. Tegen constante wisselkoersen zou de vooruitgang 3,9 procent bedragen, maar de dure dollar speelde Oracle parten. De nettowinst klom naar 3,74 miljard dollar of 14 procent meer dan een jaar geleden. Door aandeleninkopen was de vooruitgang van de winst per aandeel nog groter. Die klom naar 1,07 dollar tegenover 0,79 dollar een jaar eerder (+35%). Vooraf werd op 0,89 dollar gerekend. Ongeveer de helft van het verschil is toe te schrijven aan een lager dan verwacht...

Het Amerikaans softwarebedrijf heeft het boekjaar 2019 positief afgesloten. In het laatste kwartaal tussen maart en mei kwam zowel de omzet als de winst boven de verwachtingen uit. De groepsomzet steeg op jaarbasis met 1,2 procent naar 11,14 miljard dollar tegenover een prognose van 10,93 miljard dollar. Tegen constante wisselkoersen zou de vooruitgang 3,9 procent bedragen, maar de dure dollar speelde Oracle parten. De nettowinst klom naar 3,74 miljard dollar of 14 procent meer dan een jaar geleden. Door aandeleninkopen was de vooruitgang van de winst per aandeel nog groter. Die klom naar 1,07 dollar tegenover 0,79 dollar een jaar eerder (+35%). Vooraf werd op 0,89 dollar gerekend. Ongeveer de helft van het verschil is toe te schrijven aan een lager dan verwachte belastingvoet. Oracle profiteerde van een nieuwe boekhoudnorm (ASC 606). Die laat toe de opname van bepaalde kosten over een langere periode te spreiden terwijl bepaalde inkomsten sneller als omzet mogen worden erkend. De operationele winstmarge klom op jaarbasis van 46,1 naar 47,2 procent. Oracle legde een sterker dan verwachte groei van het aantal verkochte softwarelicenties voor. De softwaregroep zet in op de overgang naar een cloud-bedrijfsmodel op basis van recurrente inkomsten, maar voorlopig blijven de klassieke licentieverkopen belangrijk. Softwarelicenties behoren tot de afdeling Cloud and On-Premise Software. Die groeide met 12 procent (15% tegen constante wisselkoersen) naar 2,52 miljard dollar of 23 procent van de groepsomzet. Cloud Services and License Support blijft de grootste afdeling met een aandeel van 61 procent in de groepsomzet. Die omvat naast de eigen cloudactiviteiten ook alle updates van licenties en ondersteuning. De omzet van die afdeling bleef op jaarbasis ongewijzigd, maar groeide met 3 procent tegen constante wisselkoersen. De hardware- (-11%) en de dienstenafdeling (-7%) boerden achteruit. Over het boekjaar 2019 groeide de organische omzet met 2,7 procent tegen constante wisselkoersen. Oracle stelt voor 2020 een versnelling van de groei voorop. Voor het eerste kwartaal wordt een omzetgroei van 1 tot 3 procent verwacht. Oracle kocht tussen maart en mei 112 miljoen eigen aandelen in voor een bedrag van 6,25 miljard dollar. Dat is een daling tegenover de voorbije drie kwartalen (telkens 10 miljard dollar) maar het totale bedrag van 36,3 miljard dollar voor het boekjaar 2019 blijft impressionant. De voorbije twaalf maanden is het aantal uitstaande aandelen met 16 procent gedaald. Dat heeft een gunstig effect op de winst per aandeel. De massale aandeleninkopen plegen wel een aanslag op de financiële gezondheid van de softwaregroep. De nettoliquiditeitspositie maakte plaats voor een nettoschuld. De schuldpositie bleef op kwartaalbasis ongewijzigd op 56,2 miljard dollar, maar de cashpositie daalde van 40 naar 37,8 miljard dollar. Dat brengt de nettoschuld op bijna 18,4 miljard dollar. Dat is niet verontrustend gezien Oracle op jaarbasis meer dan 10 miljard dollar aan vrije kasstromen genereert. De nettoschuld beperkt wel de slagkracht van Oracle voor nieuwe overnames. Het dividend blijft op 24 dollarcent per aandeel.ConclusieOracle presteerde operationeel in lijn met de verwachtingen maar de vooropgestelde groei is in verhouding tot de waardering te laag om ons warm te maken voor een investering. De groei van de winst per aandeel wordt vertekend door de massale inkopen van eigen aandelen. Die ondersteunen het aandeel op korte termijn maar zijn op langere termijn niet houdbaar gezien de verslechterende kaspositie. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 59,6 dollarTicker: ORCL USISIN-code: US68389X1054Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 198,8 miljard dollarK/w 2018: 20Verwachte k/w 2019: 15Koersverschil 12 maanden: +29%Koersverschil sinds jaarbegin: +32%Dividendrendement: 1,6%