Het Duitse windenergiebedrijf PNE Wind Group slaagde eind december 2016 ternauwernood in een deel van de portefeuille met operationele windparken die het sinds 2014 heeft opgebouwd, te verkopen. Die succesvolle verkoop was een voorwaarde om de winstdoelstelling voor de periode 2014 tot 2016 te halen. De Duitsers gooiden in 2014 het roer om door in plaats van onshorewindparken (op het land) per project te verkopen, die te bundelen in een portefeuille (IPP). Het doel was de IPP tegen eind 2016 op te bouwen tot een capaciteit van 150 megawatt en die in één pakket te verkopen tegen een hogere eenheidsprijs van 2,3 à 2,5 miljoen euro per megawatt.
...