Zoals verwacht kon het vierde kwartaal niet meer vermijden dat 2018 een minder jaar zou worden voor Franco-Nevada, het Canadese royalty- en streamingbedrijf in edelmetalen en in olie en gas. De edelmetalenproductie viel in het vierde kwartaal met 12,5 procent terug tegenover het vierde kwartaal van 2017, tot 104.877 troy ounce goudequivalent. De jaarproductie zakte met 10 procent, van 497.745 troy ounce goudequivalent in het recordjaar 2017 naar 447.902, binnen de neerwaarts herziene vork van 440.000 à 470.000 (oorspronkelijk 460.000 à 490.000). Het is de eerste daling op jaarbasis sinds 2012. Die is toe te schrijven aan de voorziene, maar wel meer uitgesproken daling van de productie van de Candelaria-mijn in Chili (-27.939 troy ounce goudequivalent, of -33...