De onlangs gepubliceerde jaarcijfers van BHP Billiton (12 maanden tot halfweg 2015) waren niet schitterend, maar ze lagen, gezien de gedaalde grondstoffenprijzen, volledig in lijn met de verwachtingen. BHP Billiton bleef wel winstgevend en verraste aangenaam op het gebied van de kosten, de kasstromen en het dividend. BHP Billiton is de grootste mijngroep ter wereld. IJzererts staat in voor ongeveer een derde van de omzet. Daarmee is die grondstof weliswaar belangrijk, maar de afhankelijkheid ervan is toch kleiner dan bij Rio Tinto en Vale.
...

De onlangs gepubliceerde jaarcijfers van BHP Billiton (12 maanden tot halfweg 2015) waren niet schitterend, maar ze lagen, gezien de gedaalde grondstoffenprijzen, volledig in lijn met de verwachtingen. BHP Billiton bleef wel winstgevend en verraste aangenaam op het gebied van de kosten, de kasstromen en het dividend. BHP Billiton is de grootste mijngroep ter wereld. IJzererts staat in voor ongeveer een derde van de omzet. Daarmee is die grondstof weliswaar belangrijk, maar de afhankelijkheid ervan is toch kleiner dan bij Rio Tinto en Vale. De winst uit ijzererts maakte een duik van 43%. In 2011 kostte een ton ijzererts nog 193 USD, momenteel is dat 57 USD. Koper tekent voor een kwart van de groepsomzet. De koperprijs zakte vorige maand naar het laagste niveau sinds 2009. Voor BHP Billiton vertaalde zich dat in een winstdaling van de koperdivisie met 28%. Energie is een derde belangrijke poot van het bedrijf, met eveneens een aandeel van ongeveer 25% in de omzet. De prijs van ruwe olie is vorig boekjaar ruim gehalveerd. Hetzelfde gebeurde met de winst van de afdeling, die op jaarbasis 66% lager uitkwam. Naast de drie grote divisies is BHP ook nog actief in steenkool voor de productie van staal (metallurgical coal). De afsplitsing van South32 is intussen afgerond. Dit bedrijf omvat alle activiteiten die BHP als te klein of niet tot de kerntaken behorend beschouwde. De groepsomzet daalde vorig jaar met 21,4%, tot 44,6 miljard USD. De bedrijfskasstroom of ebitda kwam met 21,8 miljard USD 28% lager uit dan een jaar eerder. Daarmee bleef de ebitda-marge wel in de buurt van 50%, wat een stuk hoger is dan bij de sectorgenoten. Netto bleef er vorig boekjaar amper 1,9 miljard USD over, tegenover 13,8 miljard USD in het boekjaar 2014. De forse daling van de nettowinst heeft onder meer te maken met afschrijvingen op de boekwaarde van bepaalde activa (onder meer Nickel West). De toename van de productievolumes was wel opmerkelijk. Die trend zien we bij de meeste mijnbedrijven. Het behouden (of vergroten) van het marktaandeel heeft dus prioriteit. De hoge marge heeft enerzijds te maken met een daling van de operationele kosten, maar vooral ook met de afname van de kapitaaluitgaven. De vooropgestelde doelstellingen voor kostenbesparingen werden twee jaar eerder dan verwacht al behaald. Dit jaar gaat het om meer dan 4 miljard USD. De kapitaaluitgaven daalden vorig boekjaar met 24%, tot 11 miljard USD. In het lopende boekjaar zal dat cijfer verder afnemen naar 8,5 miljard USD om in 2017 op 7 miljard USD uit te komen. De nettoschuldpositie bedroeg eind juni 24,4 miljard USD. BHP keerde het voorbije boekjaar 6,5 miljard USD aan dividend uit, goed voor een (bruto) rendement van meer dan 7,5%. ConclusieDe vooruitzichten op korte termijn blijven ongunstig. Door kostenbesparingen en lagere kapitaaluitgaven zijn de kasstromen nog voldoende hoog en kan er zelfs een bijzonder royaal dividend af. De groten uit de sector hebben een langere adem en diepere zakken en zullen sterker uit de crisis komen. Voor beleggers met een langetermijnperspectief. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B