Zoals algemeen was verwacht, heeft Suedzucker zijn boekjaar 2018-2019 (afsluitdatum 31 maart 2019) zwak aangevat. Het eerste kwartaal, dat loopt van april tot juni, liet nog een vrij stabiele omzet zien, maar de bedrijfswinst (ebit) liet de vooropgestelde terugval optekenen, doordat de winstgevendheid van het suikersegment verschrompelde door de flink gezakte suikerprijs. De omzet daalde met 2,3 procent in de eerste drie maanden van het lopende boekjaar, van 1,78 miljard tot 1,74 miljard euro. Desondanks halveerde de ebit bijna (-49,3%) van 153 miljoen euro tot 78 miljoen euro. Het nettoresultaat maakte een nog grotere duik van 66,5 procent, van 120 naar 40 miljoen euro.
...