Zoals algemeen was verwacht, heeft Suedzucker zijn boekjaar 2018-2019 (afsluitdatum 31 maart 2019) zwak aangevat. Het eerste kwartaal, dat loopt van april tot juni, liet nog een vrij stabiele omzet zien, maar de bedrijfswinst (ebit) liet de vooropgestelde terugval optekenen, doordat de winstgevendheid van het suikersegment verschrompelde door de flink gezakte suikerprijs. De omzet daalde met 2,3 procent in de eerste drie maanden van het lopende boekjaar, van 1,78 miljard tot 1,74 miljard euro. Desondanks halveerde de ebit bijna (-49,3%) van 153 miljoen euro tot 78 miljoen euro. Het nettoresultaat maakte een nog grotere duik van 66,5 procent, van 120 naar 40 miljoen euro.
...

Zoals algemeen was verwacht, heeft Suedzucker zijn boekjaar 2018-2019 (afsluitdatum 31 maart 2019) zwak aangevat. Het eerste kwartaal, dat loopt van april tot juni, liet nog een vrij stabiele omzet zien, maar de bedrijfswinst (ebit) liet de vooropgestelde terugval optekenen, doordat de winstgevendheid van het suikersegment verschrompelde door de flink gezakte suikerprijs. De omzet daalde met 2,3 procent in de eerste drie maanden van het lopende boekjaar, van 1,78 miljard tot 1,74 miljard euro. Desondanks halveerde de ebit bijna (-49,3%) van 153 miljoen euro tot 78 miljoen euro. Het nettoresultaat maakte een nog grotere duik van 66,5 procent, van 120 naar 40 miljoen euro.Bij Suedzucker weten ze natuurlijk al lang dat de suikerprijs hoogtes en laagtes kent. De grootste suikerproducent van Europa, met 36 miljoen ton verwerkte bieten per jaar, die sinds jaar en dag wordt gecontroleerd door een coöperatie van 30.000 suikerbietentelers (56% van de aandelen), heeft het afgelopen decennium gediversifieerd richting bioethanol (via de beursgenoteerde dochter Crop Energies, een van de grootse spelers in Europa), vruchtenbereidingen (nummer één in de wereld), vruchtenconcentraten (nummer één in Europa) en specialiteiten (onder meer nummer één in Europa voor diepgevroren pizza). In omzettermen is die spreiding al vrij vergevorderd. In het afgelopen boekjaar 2017-2018, dat eind maart werd afgesloten, stond het suikersegment voor 43 procent van de groepsomzet en voor 31 procent van de bedrijfswinst (ebit). In de eerste drie maanden van het boekjaar 2018-2019 zakte de omzet met 10 procent in het suikersegment (van 777 naar 695 miljoen euro), maar de ebit kreeg een klap van 87,5 procent tot 8 miljoen euro (was 64 miljoen). De omzetdaling kon grotendeels worden goedgemaakt door de afdeling Speciale producten (zoals diepgevroren pizza), waar de omzet door twee overnames met 16 procent is toegenomen (van 481 naar 558 miljoen euro). Maar ook in die afdeling was er geen ebit-stijging (van 41 naar 39 miljoen euro).In het afgelopen boekjaar nam de omzet nog toe met 7,8 procent tot 6,983 miljard euro, het op één na hoogste cijfer van de afgelopen vijf boekjaren. De bedrijfswinst (ebit) is in het boekjaar 2017-2018 minder sterk gestegen dan de omzet: +4,2 procent tot 445 miljoen euro (was 426 miljoen euro). De nettowinst per aandeel onderging een beperkte daling van 1,05 naar 1 euro per aandeel. Suedzucker keerde deze week een ongewijzigd dividend van 0,45 euro per aandeel bruto uit. Van dat winstcijfer zullen we in het lopende boekjaar enkel kunnen dromen. Het was voor ons wel van het grootste belang dat de eerdere inschatting werd bevestigd. Dat deed het management ook. De omzet zal vergelijkbaar zijn met die van het vorige boekjaar, met een vork van 6,8 tot 7,1 miljard euro. De prognose van een ebit tussen 100 en 200 miljoen euro werd aangehouden. Voor het suikersegment wordt een bedrijfsverlies van 100 tot 200 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld.Tegen 60 keer de verwachte winst voor het boekjaar 2018-2019 lijkt het aandeel verre van goedkoop. Maar een winstgevend bedrijf dat tegen 0,65 keer de boekwaarde noteert en tegen 8,5 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde en de lage bedrijfskasstroom, is toch vrij uitzonderlijk. Het kan nog even duren voordat het suikeraandeel echt weer herstelt. We hebben dan ook voor een geleidelijke opbouw van de positie gekozen. We weten uit het verleden dat het koerspotentieel de moeite van het wachten waard is en vullen onze positie verder aan (rating 1B).