Het aandeel van Black Earth Farming, een landbouweigenaar en landbouwexploitant actief in de vruchtbare Black Earth-regio in Zuidwest-Rusland, is de jongste maanden fors gestegen. Die klim begon in augustus, toen bekend raakte dat het bedrijf gesprekken had aangeknoopt over de verkoop van een significant pakket landbouwgronden en activa. De gronden van Black Earth Farming zijn nog grotendeels gewaardeerd tegen de historische kostprijs van 128 dollar per hectare, maar het is al langer duidelijk...

Het aandeel van Black Earth Farming, een landbouweigenaar en landbouwexploitant actief in de vruchtbare Black Earth-regio in Zuidwest-Rusland, is de jongste maanden fors gestegen. Die klim begon in augustus, toen bekend raakte dat het bedrijf gesprekken had aangeknoopt over de verkoop van een significant pakket landbouwgronden en activa. De gronden van Black Earth Farming zijn nog grotendeels gewaardeerd tegen de historische kostprijs van 128 dollar per hectare, maar het is al langer duidelijk dat de effectieve waarde een stuk hoger ligt. In 2014 werd al een meerwaarde voor belastingen van 7,2 miljoen dollar gerealiseerd op een verkoop van 35.554 hectare, en in 2015 9,2 miljoen dollar op een verkoop van 36.600 hectare in ruil voor 24.900 hectare nieuwe gronden tegen 394 dollar per hectare. Die transacties optimaliseerden het landbouwareaal en bewerkstelligden samen met de toepassing van de modernste landbouwtechnieken de toename van de productierendabiliteit. De gecontroleerde grond daalde daardoor van 330.000 hectare in 2009 (216.000 hectare in eigendom) naar 256.000 hectare eind 2015 (227.000 hectare in eigendom), en de beplante oppervlakte bedroeg in 2015 nog 149.300 hectare tegenover 230.900 hectare in 2011. De opbrengst per hectare ging van 2 ton in 2011 naar 2,8 ton in 2014, 3,8 ton in 2015 en een verwachte 3,6 ton vorig jaar. De resultaten na negen maanden vorig jaar vielen opnieuw tegen door slechte weersomstandigheden, die de kwaliteit van de oogst fel beïnvloedden. De omzet steeg dan wel met 17 procent tot 64,7 miljoen dollar, maar dat was uitsluitend te danken aan het feit dat al 75 procent meer volume werd verkocht (317.700 ton tegenover 181.600 ton in dezelfde periode van 2015). De gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs viel met 17 procent terug tot 124 dollar per ton en de brutowinst met 66 procent tot 8,3 miljoen dollar. Het nettoresultaat kleurde na een zwak derde kwartaal (-8,5 miljoen dollar, +2,2 miljoen dollar in 2015) negatief met 3,3 miljoen dollar, vergeleken met +6,9 miljoen in 2015. Ondanks de sterke onderliggende verbetering van de resultaten blijft de groep kwetsbaar voor de weergrillen van de landbouw. De forse koersopstoot is dan ook duidelijk gedreven door een mogelijke grote transactie. Het aandeel noteert intussen voor het eerst sinds 2013 opnieuw boven de boekwaarde (1,3 keer). Of en wanneer een nieuwe transactie zal plaatsvinden is onzeker, maar we verlagen na de forse klim wel het advies naar houden (rating 2C).