Black Earth Farming is als landbouweigenaar en landbouwexploitant actief in de vruchtbare Black Earth-regio in Zuidwest-Rusland. Het bedrijf werd opgericht in 2005 en noteert sinds eind 2007 op de beurs van Stockholm. De intekenprijs bedroeg 50 Zweedse kroon (SEK) per aandeel. Beleggers van het eerste uur beleefden bijgevolg nog niet veel plezier aan hun investering. De periode tot en met 2009 stond in het teken van het verwerven van landbouwgronden en van infrastructuur en materiaal. Tegen eind 2009 controleerde de groep 330.000 hectare (ha) grond, waarvan 216.000 ha volledig in eigendom. De daaropvolgende jaren startte de productie volop, e...

Black Earth Farming is als landbouweigenaar en landbouwexploitant actief in de vruchtbare Black Earth-regio in Zuidwest-Rusland. Het bedrijf werd opgericht in 2005 en noteert sinds eind 2007 op de beurs van Stockholm. De intekenprijs bedroeg 50 Zweedse kroon (SEK) per aandeel. Beleggers van het eerste uur beleefden bijgevolg nog niet veel plezier aan hun investering. De periode tot en met 2009 stond in het teken van het verwerven van landbouwgronden en van infrastructuur en materiaal. Tegen eind 2009 controleerde de groep 330.000 hectare (ha) grond, waarvan 216.000 ha volledig in eigendom. De daaropvolgende jaren startte de productie volop, en in 2011 bedroeg de beplante oppervlakte al 231.000 ha, goed voor 514.000 ton oogst van vooral tarwe, mais en zonnebloem.Met een opslagcapaciteit van 500.000 ton kan Black Earth Farming inspelen op de sterke prijsschommelingen. De jongste jaren stonden volledig in het teken van het opkrikken van de productierendabiliteit door het toepassen van de modernste landbouwtechnieken, gekoppeld aan het optimaliseren van het landbouwareaal. De opbrengst per ha verbeterde van 2 ton in 2011 naar 2,8 ton in 2014 en zelfs 3,8 ton vorig jaar, dankzij een sterke verbetering bij maïs (45% van het volume in 2015). Verschillende gronden werden al verkocht, soms in ruil voor andere gronden dichter bij het bestaande areaal, maar de groep ziet nog bijkomende kansen. De oppervlakte aan gecontroleerde grond daalde naar 256.000 ha, waarvan intussen 227.000 ha in eigendom. De beplante oppervlakte viel hierdoor in 2015 met 19% terug, tot 149.000 ha, maar dankzij de verbeterde rendabiliteit steeg de productie met 7%, tot 588.000 ton. De prijsdalingen, bij vooral mais (-30%) en tarwe (-26%), drukten de omzet met 9,7%, tot 130,4 miljoen Amerikaanse dollar (USD). De productiekosten daalden echter met 37%, met dank aan de hogere rendabiliteit, operationele efficiëntieverbeteringen, en de fors gedaalde Russische roebel (RUB; -30%). Inclusief een winst voor belasting van 9,2 miljoen USD op een verkoop van 36.600 ha in ruil voor 24.900 ha nieuwe gronden, steeg de bedrijfswinst (ebit) met 23,1 miljoen USD, tot 29,4 miljoen USD. In augustus werd voor het eerst een kredietfaciliteit afgesloten met een Russische bank (maximaal voor 800 miljoen RUB of 11 miljoen USD, 764 miljoen RUB opgenomen eind 2015). De financiële kosten zakten met 2,6 miljoen USD, tot 5,2 miljoen USD, door het gedeeltelijk inkopen van een dure obligatie in SEK. Vorig jaar was, na 2012, nog maar het tweede winstjaar ooit: 14,3 miljoen USD, tegenover een nettoverlies van 17,4 miljoen USD in 2014. De nettoschuldpositie steeg met 3,5 miljoen USD, tot 31,5 miljoen USD. Black Earth Farming kweekt sinds vorig jaar ook uien en wortels, en speelt hiermee in op de Westerse boycot tegen Rusland.ConclusieHet heeft veel langer geduurd dan verwacht, maar Black Earth Farming krijgt de zaken steeds meer op orde. Ondanks de onzekere factor Rusland doen de fors verbeterde kostenstructuur en productierendabiliteit het beste verhopen voor de opwaartse cyclus van de graanprijzen die onvermijdelijk moet volgen. Intussen is het neerwaartse potentieel beperkt door de fors ondergewaardeerde landbouwgrond.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating:1C