100,54 USD - 4C↓
...

100,54 USD - 4C↓Het aandeel van de Amerikaanse luchtvaart- en defensiespecialist rondde vorige week de kaap van 100 USD. Het was van de zomer van 2007 geleden dat dit niveau nog eens werd bereikt en toen hield die koers overigens ook niet erg lang stand. Boeing presteerde sinds het jaarbegin met een stijging van bijna 35% ruim dubbel zo goed als de S&P500. Dit is om meer dan één reden een opmerkelijke prestatie. De 787 Dreamliner, het grootste passagiersvliegtuig in het aanbod van de Amerikaanse groep, heeft met een aaneenschakeling van problemen af te rekenen. Alle luchtvaartmaatschappijen moesten sinds halfweg januari verplicht het toestel aan de grond houden. In die periode kon Boeing ook geen nieuwe 787 meer uitleveren. Intussen werden de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd en kreeg het toestel opnieuw een luchtwaardigheidscertificaat. Omdat ook de lokale autoriteiten nog hun goedkeuring moeten geven en alle toestellen moeten worden aangepast, kan het nog enkele weken of maanden duren voor alle luchtvaartmaatschappijen hun Dreamliners opnieuw in de lucht hebben. Wat er ook van zij, het Dreamliner-débacle deerde de aandeelhouders niet in het minst. Dit was ook het geval wat de sociale onrust betreft. De moeizame onderhandelingen met de vakbonden over pensioenhervormingen leidden net niet tot een staking, maar ook dit bleef onder de radar van de investeerders. De groepsomzet daalde in het eerste kwartaal met 2,5%, tot 18,9 miljard USD. Bij Commercial Airplanes, goed voor bijna 57% van de omzet, daalde het verkoopcijfer met 2,2%. De hogere winstgevendheid was een onbedoeld, maar wel gunstig neveneffect van de problemen met de 787. De operationele marge van de afdeling steeg naar 11,4%, tegenover 9,9% een jaar eerder. Dit komt omdat de rendabiliteit op de 787 lager ligt dat bij de andere toestellen die de groep aanbiedt. Logisch bij de opstart van een nieuw toestel. Boeing ontving in het eerste kwartaal 209 nieuwe orders, wat de totale backlog op 4400 toestellen met een gezamenlijke waarde van 324 miljard USD brengt. Boeing Defense, Space and Security (BDS) is de tweede grote afdeling van de groep die instaat voor 43% van de totale omzet. De besparingen bij de Amerikaanse Federale overheid en de druk op het defensiebudget hebben voorlopig nauwelijks impact op BDS. De omzet daalde weliswaar met 1%, maar net als bij de luchtvaartdivisie steeg de marge van 9% naar 10,3%. BDS beschikt over een orderboekje van 68 miljard USD, waarvan 42% bij afnemers buiten de Verenigde Staten. Boeing bevestigde de eerdere prognoses voor het volledige boekjaar. De omzet zal tussen 82 en 85 miljard USD uitkomen en ook de winstverwachtingen bleven ongewijzigd. Boeing beschikt over 11,8 miljard USD aan liquiditeiten. De geconsolideerde groepsschuld bedraagt 9,2 miljard USD. Boeing startte in het tweede kwartaal ook het aandeleninkoopprogramma terug op. De groep zal tussen 1,5 en 2 miljard USD spenderen. Het aandeel van Boeing noteert niet alleen nominaal in de buurt van de recordkoers, maar ook de waardering is vanuit historisch perspectief aan de hoge kant. Het blijft een opmerkelijke vaststelling dat het aandeel immuun is voor slecht nieuws, terwijl positief nieuws wordt aangegrepen om de koers hoger te stuwen. Investeerders worden verblind door het omvangrijke orderboek, maar houden er geen rekening mee dat Boeing door de aard van de activiteiten het productieritme niet drastisch kan verhogen. Ook de nieuwe aandeleninkoop werd gunstig onthaald. We zijn van mening dat het aandeel deze elementen aan bijna 17 keer de verwachte (aangepaste) nettowinst al ruimschoots verdisconteert. In het heersende, optimistische beurssentiment hebben investeerders de operationele problemen met de mantel der liefde bedekt. Het is vrij naïef om te denken dat dit altijd het geval zal zijn. We verlagen het advies en de rating naar 'afbouwen' (4C). Afbouwen