De ommekeer in de grondstoffensector zien we ook duidelijk in de koersevolutie van Boliden. Na een erg meevallend vierde kwartaal klom de koers van de Scandinavische mijnbouwspeler in twee sessies met zowat 15 procent naar het hoogste peil ooit. Dat brengt de winst op twaalf maanden ruim boven 150 procent. Wat Nyrstarheeft proberen te doen, vinden ze in Zweden de normaalste zaak van de wereld: de combinatie van mijnbouw, en het verwerken en het recycleren van basis- en edelmetalen.
...