De ommekeer in de grondstoffensector zien we ook duidelijk in de koersevolutie van de Scandinavische mijnbouwspeler Boliden. Wat Nyrstar heeft proberen te doen, vinden ze in Zweden de normaalste zaak van de wereld: de combinatie van mijnbouw, het verwerken (smelting) en recycleren van basis- en edelmetalen. Boliden is de middelgrote, Scandinavische speler met vijf mijngebieden, waar zich in totaal tien mijnen bevinden. Sinds 1 juni is daar ook de overgenomen Finse Kevitsa-mijn van First Quantum Minerals bij gekomen. Daarnaast zijn er vijf smeltereenheden. In 2015 bedroeg de omzetverdeling 33% koper, 29% zink, 14% goud en zilver en 7% lood.
...

De ommekeer in de grondstoffensector zien we ook duidelijk in de koersevolutie van de Scandinavische mijnbouwspeler Boliden. Wat Nyrstar heeft proberen te doen, vinden ze in Zweden de normaalste zaak van de wereld: de combinatie van mijnbouw, het verwerken (smelting) en recycleren van basis- en edelmetalen. Boliden is de middelgrote, Scandinavische speler met vijf mijngebieden, waar zich in totaal tien mijnen bevinden. Sinds 1 juni is daar ook de overgenomen Finse Kevitsa-mijn van First Quantum Minerals bij gekomen. Daarnaast zijn er vijf smeltereenheden. In 2015 bedroeg de omzetverdeling 33% koper, 29% zink, 14% goud en zilver en 7% lood. Vorig jaar werd 40,24 miljard Zweedse kroon (SEK) omzet (ruim 4 miljard EUR) gerealiseerd. Dat was 9,0% beter dan in 2014, maar blijft net onder de omzetpiek van 2011, die 40,3 miljard SEK bedroeg. Alle productie is volledig onderworpen aan de marktprijzen, met uitzondering van de goudproductie. Daarvoor is er een hedgingcontract voor 48.600 ounce goud tegen 1489 USD per ounce, wat nog steeds 10% boven de marktprijs ligt. Het zijn natuurlijk die lagere metaalprijzen die tegenwoordig op omzet en winst wegen. Zo bedroeg het negatieve prijseffect in het tweede kwartaal 586 miljoen SEK tegenover de periode april-juni 2015. Het Zweedse grondstoffenbedrijf wist als een van de weinige internationale mijnbouwbedrijven de omzetdaling binnen de perken te houden. De omzet lag in de eerste jaarhelft met 18,45 miljard SEK 11% lager dan in hetzelfde semester van 2016. De bedrijfswinst (ebit) zakte in het eerste halfjaar met 21,5%, tot 1,8 miljard SEK, waarvan 912 miljoen SEK in het tweede kwartaal. De samenstelling van de ebit is tussen het eerste en tweede trimester wel drastisch gekeerd. In de eerste drie maanden was er nog een groot overwicht voor de smeltingactiviteiten (ebit van 655 miljoen SEK) ten opzichte van de mijnbouwactiviteiten (ebit van 242 miljoen SEK), maar door de substantiële daling van de verwerkingslonen enerzijds en het herstel van, vooral, de zinkprijs ziet het beeld er voor de periode april-juni helemaal anders uit: 621 miljoen SEK ebit voor mijnbouw tegenover 408 miljoen SEK voor smelting. De winst per aandeel zakte in de eerste zes maanden van 6,23 naar 4,66 SEK of -25% tegenover hetzelfde semester van 2016. Volgens de gemiddelde analistenverwachting zal de jaaromzet 2016 dalen van 40,2 naar 38,7 miljard SEK (-7%), maar wordt toch nog een winststijging tot in de buurt van 10,7 SEK (-5%) per aandeel verwacht. Dat lijkt ons optimistisch, gezien de lagere verwerkingslonen in smelting. Tegen ongeveer 18 keer de verwachte winst, 1,6 keer de boekwaarde en een verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) van 8 voor 2016 is het aandeel wel niet langer goedkoop gewaardeerd. ConclusieBoliden heeft beter het hoofd kunnen bieden aan de crisis dan de meeste sectorgenoten. De voorbije maanden bewezen dat enig herstel van de metaalprijzen dit aandeel weer volop in de belangstelling kan brengen. Een vooral financieel gezonder alternatief voor Nyrstar. Maar na ruim 50% koersklim op minder dan een half jaar tijd zou een tussentijdse correctie niet meer dan logisch zijn. Vandaar een (tijdelijke) adviesverlaging.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B