Vooreerst kondigde de specialist in het ontwikkelen van botvormende celtherapieproducten positieve volledige resultaten aan van de fase IIa-studie bij patiënten met vertraagd helende breuken (breuken die na drie maanden nog niet zijn genezen). Die studie leverde in 2017 al sterke interim-resultaten, en mocht op basis daarvan vervroegd worden stopgezet. Het ging om een studie met ALLOB, het allogeen botvormende celtherapieproduct dat is gemaakt uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger. Op radiologisch gebied behaalden 16 van de 21 patiënten (76%) de minimale vooropgestelde verbetering, de gemiddelde verbetering bedroeg 1,9 keer het minimum. De algemene gezondheidstoestand en de pijn op de plaats van de breuk verbeterden significant, met respectievelijk 48 en 61 procent.
...