We zijn doorgaans koele minnaars van een intekening op de beursgang (IPO) van een jong biotechbedrijf, maar deze keer gaan we het er toch op wagen om een positief intekenadvies te geven. Bone Therapeutics is nochtans actief in het moeilijke domein van de stamceltherapie. Het bedrijf ontstond in 2006 als spin-off van de ULB, en ontwikkelt botvormende celtherapieproducten voor de behandeling en preventie van botbreuken. De totale markt hiervoor is groot: 34 miljard USD en 42 miljoen patiënten in Europa, Japan en de Verenigde Staten. Bone Therapautics mikt op een subgroep van 12 miljoen patiënten, die bovendien door de vergrijzing structureel groeit. Het bedrijf heeft een jarenlange voorsprong binnen dat onderzoeksdomein, met weinig tot geen gekende concurrentie t...

We zijn doorgaans koele minnaars van een intekening op de beursgang (IPO) van een jong biotechbedrijf, maar deze keer gaan we het er toch op wagen om een positief intekenadvies te geven. Bone Therapeutics is nochtans actief in het moeilijke domein van de stamceltherapie. Het bedrijf ontstond in 2006 als spin-off van de ULB, en ontwikkelt botvormende celtherapieproducten voor de behandeling en preventie van botbreuken. De totale markt hiervoor is groot: 34 miljard USD en 42 miljoen patiënten in Europa, Japan en de Verenigde Staten. Bone Therapautics mikt op een subgroep van 12 miljoen patiënten, die bovendien door de vergrijzing structureel groeit. Het bedrijf heeft een jarenlange voorsprong binnen dat onderzoeksdomein, met weinig tot geen gekende concurrentie tot en met laat preklinisch onderzoek. Met twee producten - Preob en Allob - lopen momenteel in totaal vijf klinische studies: twee fase IIb/III-studies en drie fase I/IIa-studies. Preob is een autoloog (gemaakt uit beenmergcellen van de patiënt zelf) botvormend celtherapieproduct. Allob daarentegen is de allogene variant, gemaakt uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger en daardoor bruikbaar voor meerdere patiënten. Het grote voordeel is dat die producten via een injectie in de breukzone kunnen worden toegediend, tegenover de huidige, vaak zeer invasieve operaties, met maandenlange herstelperiodes. Al zal daarvoor een niet gemakkelijk te realiseren verandering van de standaardbehandeling nodig zijn. Voor sommige indicaties is er momenteel evenwel geen afdoende behandeling. De IPO mikt op een beursnotering vanaf 6 februari (ticker BOTHE) op Euronext Brussel en Parijs, via de uitgifte van 1,75 miljoen aandelen tegen een voorziene uitgiftevork van 14,5 à 16,5 EUR per aandeel. Er is een optie voorzien voor 15% extra aandelen en een overtoewijzingsoptie voor nogmaals 15%. De intekenperiode loopt van 22 januari tot en met 2 februari (met mogelijkheid tot vervroegde afsluiting vanaf 29 januari). Samen met de 10 miljoen EUR beschikbare cash (afkomstig van een converteerbare obligatie die bij de beursgang in ongeveer 1,1 miljoen nieuwe aandelen zal worden omgezet) geeft dit voldoende werkingsmiddelen - ongeveer 40 miljoen EUR - voor de volgende vier jaar. Afhankelijk van het al dan uitoefenen van de opties voor de extra uitgiftes zal het aantal uitstaande aandelen stijgen van 3,5 miljoen pre-IPO, tot 6,3 à 7 miljoen (beurskapitalisatie van 93 à 112 miljoen EUR). Voor twee indicaties - Preob voor het herstel van niet-helende botbreuken (fase IIb/III in Europa) en Preob ter preventie van osteonecrose in de heup (afsterven van het botbeen; in fase III in Europa) - plant Bone Therapeutics de opstart van twee fase III-studies in de tweede helft van 2016 in de Verenigde Staten. De strategie van het bedrijf is om in Europa zo lang mogelijk volledig zelfstandig de pijplijn verder te ontwikkelen. In de Verenigde Staten (parallel met de fase III-studies die in 2016 zullen worden opgestart) en in Japan zal men op zoek gaan naar partners. Met Preob ter preventie van osteonecrose (indicatie met weesgeneesmiddelstatus, zowel in Europa als in de Verenigde Staten) hoopt Bone Therapeutics tegen 2019 of 2020 een eerste product op de markt te hebben. Voor de indicatie van het herstel van niet-helende botbreuken met Preob wordt op commercialisering tegen 2020 gemikt. ConclusieBone Therapeutics is een frontloper met veelbelovende productkandidaten voor een potentieel grote, structureel groeiende doelgroep. Het bedrijf kan bovendien op het moment van de IPO al overtuigende klinische studies voorleggen. Tot slot verwachten we een zeer regelmatige nieuwsstroom van tussentijdse resultaten. U mag dus intekenen, maar beperk wel uw positie, gezien het inherent hoge risico van een belegging in een jong biotechbedrijf.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C