Meer en meer passen de grote olie- en gasbedrijven zich aan de nieuwe economische realiteit aan dat we niet snel zullen terugkeren naar olieprijzen van 100 USD voor een vat ruwe olie. De nadruk ligt nu dan ook op besparingen door de verkoop van niet-rendabele activa en er wordt duchtig gesnoeid in de kapitaaluitgaven. Voorlopig worden de aandeelhouders nog zo veel mogelijk ontzien. De Amerikaanse oliereus Chevron schortte de inkoop van eigen aandelen op, maar het dividend bleef in de meeste gevallen wel overeind. Dit is ook het geval bij BP, dat het kwartaaldividend ongewijzigd liet en met een hoog rendement van bijna 6% kan uitpakken.
...