PIJL NAAR BOVEN
...

PIJL NAAR BOVENDe sterk gedaalde olie- en gasprijzen laten zich voelen bij BP, dat omzet en winst in het derde kwartaal fors zag afnemen tegenover dezelfde periode een jaar eerder. De onderliggende winst van de groep daalde met 40%, tot 1,8 miljard USD. De omzet stuikte ineen tot 55,8 miljard USD, tegenover nog 94,8 miljard USD in het derde kwartaal van 2014. In tegenstelling tot energiebedrijven die in slechts één deelsegment van de markt actief zijn (bijvoorbeeld schalie) kunnen de balansen van de grote energiegroepen wel tegen een stootje. Toch hanteren zowel BP, Royal Dutch Shell, Total, Exxon Mobil als Chevron dezelfde strategie om het hoofd te bieden aan de lage olieprijzen: verlagen van de kosten en het verkopen van activa. In het geval van BP wil men de kosten tegen eind 2016 met 6 miljard USD verlagen, met 2014 als referentiepunt. De helft daarvan werd al gerealiseerd tijdens de eerste negen maanden van 2015. Voor het einde van het jaar wil BP ook nog voor 10 miljard USD aan activa verkopen. Ook de kapitaaluitgaven moeten omlaag. Aanvankelijk werd voor dit jaar een budget van 24 tot 26 miljard USD vooropgesteld. Dit werd intussen verlaagd naar 17 tot 19 miljard USD. Dat zal ook het budget voor 2016 zijn. BP wil dat tegen 2017 de kasstromen volstaan om zowel het dividend als de kapitaaluitgaven te dekken. Dat is op dit moment nog niet het geval. De operationele kasstroom bedroeg sinds de start van 2015 13,3 miljard USD. Dit volstond net om de kapitaaluitgaven te financieren maar niet voor het dividend, waardoor de vrije kasstroom negatief was. Dit dividend is heilig voor de oliemajors want het is voor talrijke (institutionele) investeerders de enige reden om het aandeel te bezitten. BP spendeerde in het derde kwartaal 1,7 miljard USD aan het dividend waardoor het aandeel een rendement heeft van bijna 7% (bruto). De bedrijfskasstroom of ebitda uit raffinage steeg op jaarbasis met 55%, tot 2,56 miljard USD. Daarentegen kelderde de ebitda van de afdeling exploratie en productie naar 743 miljoen USD, tegenover nog 3,31 miljard USD een jaar eerder. De totale kost van de reorganisatie die in 2014 startte, zal tegen eind volgend jaar oplopen tot 2,5 miljard USD. Kosten verbonden aan de ramp met het Deepwater Horizon-boorplatform in 2010 drukten voor 426 miljoen USD op het resultaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelde begin oktober een schikking van 20,8 miljard USD voor. Dit bedrag omvat een boete voor het overtreden van de Clean Water Act, het herstel van kustgebieden en schadevergoedingen aan de vijf getroffen Amerikaanse staten. Indien alle partijen zich in deze schikking kunnen vinden, is dat luik afgesloten. Maar dan blijven er wel nog de claims van burgers, bedrijven en...aandeelhouders. De totale kost van de ramp wordt intussen op 55 miljard USD begroot. ConclusieDe kwartaalcijfers van BP blijven op korte termijn uiteraard de speelbal van de evolutie van de olieprijs. Maar indien de voorgestelde juridische schikking in de VS standhoudt, dan valt een deel van de onzekerheid rond de olieramp weg en kan een opluchtingsrally volgen. Vandaar dat we een eerste positie, ook gezien het hoge dividendrendement, wel verantwoord vinden. Wel hoger dan gemiddeld risico!Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C