Ook in het tweede kwartaal was dat niet anders. De kaalslag in het postverkeer kostte het bedrijf 18,9 miljoen euro bedrijfswinst. Die daling is zowel te wijten aan een daling van de omzet (-9,6 miljoen euro) als aan een stijging van de kosten (+9,7 miljoen euro). De hogere kosten zijn het logische gevolg van de loonakkoorden voor de periode 2019-2020. Dat was het vrij dure prijskaartje om de sociale vrede af te kopen. De hogere loonkosten werden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een efficiëntere werking. Vanaf 2020 moet het nieuwe bezorgsysteem helpen om de kosten onder controle te krijgen.
...