Nog vervelender is dat de brand plaatsvond in het gebouw waarin zich ook de nieuwe ML2-productielijn bevindt. Die is niet beschadigd, maar door de noodzakelijke herstellingswerken aan het gebouw ligt de productie er naar verwachting stil tot in de tweede helft van september. Tijdelijk wordt maximaal ingezet op het overhevelen van productie naar de eerste productielijn in een ander gebouw. De capaciteit van die ML1 is echter aanzienlijk lager.
...

Nog vervelender is dat de brand plaatsvond in het gebouw waarin zich ook de nieuwe ML2-productielijn bevindt. Die is niet beschadigd, maar door de noodzakelijke herstellingswerken aan het gebouw ligt de productie er naar verwachting stil tot in de tweede helft van september. Tijdelijk wordt maximaal ingezet op het overhevelen van productie naar de eerste productielijn in een ander gebouw. De capaciteit van die ML1 is echter aanzienlijk lager. Biocartis plaatste bestellingen bij meerdere leveranciers om zo snel mogelijk over voldoende kritische reagentia te beschikken om verdere productievertragingen na de herstellingswerken te beperken. Op dit moment is het nog onzeker of er tegen dan voldoende kritische reagentia worden geleverd. De brand komt uiteraard hoogst ongelegen, want net op het moment dat het bedrijf de productie aan het optrekken was om in te spelen op de hogere vraag naar cartridges voor het Idylla-toestel. Die hoge vraag blijkt uit voorlopige cijfers over de eerste jaarhelft die Biocartis op 17 augustus meegaf bij de update over de gevolgen van de brand. Ten eerste leverden de Mechelaars in het eerste semester 189 nieuwe Idylla-toestellen. Dat is niet alleen aanzienlijk meer dan in dezelfde periode van vorig jaar (101, weliswaar met een significante impact in het tweede kwartaal door het begin van de pandemie) maar ook tegenover 2019 met 156 nieuwe plaatsingen. In 2020 werden 335 Idylla's geplaatst. Daarnaast bleek het aantal verkochte testcartridges tegenover de eerste jaarhelft van vorig jaar met een zeer mooie 96 procent te zijn toegenomen tot 156.000. In het eerste kwartaal was er een stijging met 70 procent. Biocartis verwijst voor de sterke groei naar een stevig herstel van de verkoop van oncologietesten, terwijl de verkoop van infectieziektentesten (voornamelijk SARS-CoV-2) ongeveer gelijk bleef tegenover het hoge niveau van de tweede jaarhelft van 2020. Daarmee zat Biocartis duidelijk op schema om de jaardoelstelling te halen van een volumetoename met 40 à 60 procent, tot 320 à 370.000 testen (230.000 in 2020). Maar door de onzekerheid over de timing van de heropstart van ML2 kan de impact op de verkoop in de tweede jaarhelft nog niet worden ingeschat. Biocartis besliste om voorrang te geven aan de oncologietesten, alsook aan de samenwerkingen met partners. Dat kan de geplande lancering in de tweede jaarhelft van de nieuwe, duurdere SARS-CoV-2 paneltest, die ook influenza en RSV zal opsporen, in het gedrang brengen. In mei werd een uitbreiding van de samenwerking met partner AstraZeneca in longkanker aangekondigd. De overeenkomst is een gevolg van een grootschalige studie waaruit de toegevoegde waarde bleek van de CE-gemarkeerde Idylla-EGFR-mutatie longkankertest bij patiënten met niet-kleincellige longkanker.ConclusieVoor Biocartis is de brand een nieuwe tegenslag in het hobbelige parcours richting structurele winstgevendheid. Ondanks de onzekerheid op korte termijn zijn we uitermate tevreden over de sterke verkoopcijfers in de eerste jaarhelft. Strategisch maakt het bedrijf de juiste keuzes, waarbij het Idylla-platform een verhoogde aantrekkelijkheid verwierf door de dubbele franchise in oncologie en infectieziekten. Het aandeel van Biocartis blijft in een sukkelstraatje, maar we behouden onze positie in de voorbeeldportefeuille en het koopadvies voor de geduldige langetermijnbelegger.Advies: KoopwaardigRisico: Hoger dan gemiddeldRating: 1CKoers: 4,0 euroTicker: BCART BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 230,2 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: -16,1%Koersverschil sinds jaarbegin: -14,2%Dividendrendement: -