We vergelijken de situatie van de uraniumsector met die van de goudmijnaandelen twaalf maanden geleden. Het sentiment was uitermate negatief eind vorig jaar en de koersen zaten dicht bij of op absolute dieptepunten. Het Canadese Cameco heeft de omvang en de financiële middelen om de crisis in de uraniumsector te overleven. Met een rendement van 3 procent is het aandeel tegen iets meer dan 1 keer de boekwaarde goedkoop. Bovendien zijn er in de sect...