Een aantal aanbieders, zoals Cameco, heeft de output drastisch teruggeschroefd, maar andere bedrijven uit de sector blijven uranium produceren, vaak met verlies. In bepaalde gevallen doen ze dat uit noodzaak, om kasstromen te genereren die de schulden moeten afbetalen. Het uranium dat niet via langetermijncontracten kan worden afgenomen, komt op de spotmarkt terecht. Dat zet de prijs verder onder druk.
...