Het Canadese Cameco, goed voor ongeveer een zesde van de wereldproductie, is een voorloper. Al in 2016 werd beslist om de Rabbit Lake-mijn stil te leggen. Begin dit jaar besliste het management om de grootste mijn van de groep (McArthur River) in 'care and maintenance' te plaatsen. Alleen de hoogstnodige onderhoudswerkzaamheden gebeuren nog, zoals het wegpompen van grondwater, maar er wordt niet meer geproduceerd. Ook de activiteiten van de verwerkingsinstallatie (Key Lake) werden opgeschort. Aanvankelijk was het de bedoeling dit tien maanden vol te houden. Maar aangezien de situatie op de uraniummarkt in de eerste jaarhelft nauwelijks verbeterde, geldt de productiestop nu voor onbepaalde tijd. McArthur River is normaal goed v...