19,28 USD - 1C
...

19,28 USD - 1C Juli was opnieuw een erg slechte maand voor uranium. De prijs van een pond U308 of brandstof voor kerncentrales (het zogenaamde yellowcake) daalde met 12%, wat het totale verlies sinds begin dit jaar op meer dan 20% brengt. De spot price voor onmiddellijke levering daalde vorige week naar amper 34,5 USD, het laagste niveau sinds november 2005. Na de kernuitstap van Japan, een direct gevolg van de ramp in Fukushima, ontstond een overaanbod aan kernbrandstof. Japan beschikt over weinig natuurlijke rijkdommen en om aan de energiebehoefte van het land te kunnen voldoen, is de invoer van vloeibaar aardgas of LNG in die periode explosief toegenomen. Dit weegt zwaar op de Japanse handelsbalans, vandaar dat nucleaire energie stilaan opnieuw in de belangstelling komt. Recentelijk hebben de uitbaters van minstens 10 nucleaire reactoren een vergunning aangevraagd om hun activiteiten opnieuw op te starten, goed voor bijna een vijfde van de totale nucleaire capaciteit van het land. De Japanse Nuclear Regulation Authority (NRA) verwacht dat minstens 6 maanden nodig zijn om de ingediende dossiers van de 10 reactoren te bekijken. De eerste vergunningen zullen dus ten vroegste begin 2014 worden afgeleverd. De goedkeuring voor alle Japanse reactoren kan volgens het NRA tot 3 jaar in beslag nemen. De uraniumprijs reageerde echter nauwelijks op dit nieuws. Deze reactie kan worden verklaard doordat de operatoren van Japanse kerncentrales pas volgend jaar behoefte zullen hebben aan nieuwe nucleaire brandstof. Ook op andere plaatsen in de wereld is er momenteel voldoende uranium in voorraad. Aan de aanbodzijde zal volgend jaar 24 miljoen pond uranium van de markt verdwijnen, wanneer het Russische Highly Enriched Uranium (HEU)-programma wordt stopgezet. Het vooruitzicht op een lager aanbod vanaf 2014 vertaalt zich vooralsnog niet in de prijs. Morgan Stanley verwacht dat het uraniumaanbod dit jaar de vraag met 22 miljoen pond zal overtreffen. Het staat echter vast dat de vraag naar uranium zal toenemen, want de komende jaren zal het aantal operationele nucleaire reactoren sterk stijgen door de groei in Azië, Rusland en het Midden-Oosten. De World Nuclear Association (WNA) verwacht vanaf 2015 een deficit op de mondiale uraniummarkt. Het is in de huidige omstandigheden erg lastig voor de uraniumproducenten om winstgevend te blijven en tegelijk te investeren in nieuwe exploratie. Dit geldt ook voor het Canadese Cameco, na het staatsbedrijf Kazatomprom uit Kazachstan en het Franse Areva de derde grootste uraniumproducent ter wereld. De groep realiseerde in de eerste jaarhelft een aangepaste nettowinst van 88 miljoen USD, 42% minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze daling kan worden toegeschreven aan lagere handelsvolumes en dito elektriciteitstarieven. Als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden bij de mijnen van de groep en een lagere vraag daalde de productie met 17% op jaarbasis, tot 4,4 miljoen pond. De productieprognoses voor 2013 bleven ongewijzigd. Cameco mikt nog steeds op een output van 23,3 miljoen pond. Alle spelers binnen de uraniumindustrie wachten vol ongeduld op het aantrekken van de uraniumprijs. Niet alleen zijn nieuwe investeringen aan de huidige niveaus niet langer rendabel, maar ook de huidige productie is in veel gevallen verlieslatend. Cameco behoort tot de gelukkigen die een groot deel van de omzet via langetermijncontracten realiseren, waarvan de gemiddelde prijzen beduidend hoger liggen dan de huidige voordeelprijs. De Canadese groep is daardoor, in tegenstelling tot veel sectorgenoten, (voorlopig) nog steeds winstgevend. Fundamenteel beterschap komt er pas wanneer de uraniummarkt in deficit gaat en dit is ten vroegste voor volgend jaar. Toch kan worden aangenomen dat de prijzen daarop eerder zullen anticiperen. Cameco noteert aan 1,5 keer de boekwaarde en 22 keer de verwachte winst voor dit jaar. Koopwaardig (rating 1C).Koopwaardig