20,09 USD - 1C
...

20,09 USD - 1C De uraniumprijs ging de voorbije maanden verder onderuit, maar de Canadese producent Cameco slaagt er toch in om aan de malaise te ontsnappen door een combinatie van hogere prijzen, lagere kosten en een toegenomen productie. Vooral de hogere prijzen vergen wat duiding. Cameco verkocht in het derde kwartaal 8,5 miljoen pond uranium tegen een gemiddelde prijs van 50,73 USD per pond, 12% meer dan een jaar eerder, terwijl de spotprice (voor onmiddellijke levering) daalde naar gemiddeld 34,75 USD, 28% minder dan een jaar eerder. De verklaring is dat Cameco een deel van het geproduceerde uranium verkoopt via langetermijncontracten (hedging). De gemiddelde contractprijs (lange termijn) in de uraniumindustrie bedroeg in het derde kwartaal 53 USD per pond. Cameco verhandelde dus de meeste volumes tegen de contractprijs en weinig tegen de spotprice, die zich op het laagste niveau in acht jaar bevindt. In de eerste drie kwartalen van 2013 produceerde Cameco 16,2 miljoen pond uranium, 5% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productieprognose voor het hele jaar werd lichtjes verlaagd, van 23,3 naar 23,1 miljoen pond, tegenover 21,9 miljoen pond vorig jaar. Dat heeft te maken met een lagere productie in de Verenigde Staten en vertragingen bij het opnieuw opstarten van Cigar Lake. Cameco had gehoopt dat die mijn dit jaar al 300.000 pond uranium zou opleveren, maar de commerciële start gebeurt pas in 2014. Dat wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere output bij McArthur/Key Lake. Het blijft de bedoeling om tegen 2017 een productieniveau van 31,5 miljoen pond te bereiken. De extra productie moet vooral van Cigar Lake komen. Cameco verkocht dit jaar al 20 miljoen pond uranium. Opnieuw zal het zwaartepunt in het vierde kwartaal liggen, waardoor de prognose voor 2013 (31 tot 33 miljoen pond) zeker haalbaar is. Naast de hogere verkoopprijzen en de aantrekkende handelsvolumes profiteerde Cameco ook van lagere productiekosten. Dankzij het effect van de herstructureringsinspanningen daalden de kosten per geproduceerd pond uranium tot gemiddeld 26,19 USD. Per saldo verdubbelde de omzet op jaarbasis naar 597 miljoen USD. De aangepaste nettowinst verviervoudigde zelfs, tot 208 miljoen USD. Na negen maanden ligt dat cijfer op 295 miljoen USD of 0,75 USD per aandeel, 48% meer dan een jaar eerder. In de brede uraniumindustrie beweegt vooralsnog weinig, omdat de heropstart van de Japanse kerncentrales telkens wordt uitgesteld. Er is daardoor volgens JP Morgan momenteel een overhang van meer dan 40.000 ton nucleaire brandstof, wat overeenkomt met 56% van de wereldwijde jaarlijkse consumptie. Er komt stilaan wel wat schot in de zaak, want vijf Japanse nutsbedrijven hebben al aanvragen ingediend om veertien reactoren herop te starten. De Japanse Nuclear Regulatory Authority neemt echter haar tijd om de aanvragen te onderzoeken. In het derde kwartaal werd in China met de bouw van twee nieuwe reactoren gestart, wat het totale aantal in aanbouw nu op dertig brengt.Het beter dan verwachte kwartaalrapport deed het Cameco-aandeel opveren, maar voor een duurzame koersstijging is het wachten op een hogere uraniumprijs. Momenteel is er door de hoge Japanse voorraden nog geen gebrek aan nucleaire brandstof. Het heropstarten van een deel van de centrales kan een katalysator zijn. Op lange termijn is de fundamentele vraag- en aanbodsituatie hoe dan ook gunstig voor uranium. Het secundaire Russische aanbod uit recyclage van oude kernkoppen zal vanaf volgend jaar wegvallen, en ook het gebrek aan nieuwe uitbreidingsinvesteringen zal zich in de niet zo verre toekomst onvermijdelijk wreken. Cameco lijkt aan 16 keer de verwachte winst en 1,4 keer de boekwaarde correct gewaardeerd, maar bij een aantrekkende uraniumprijs is er zeker opwaarts potentieel voor het aandeel. Koopwaardig (rating 1C).Koopwaardig