Uranium hield in 2015 beter stand dan de meeste andere grondstoffen, waarbij de prijs van een pond brandstof voor kerncentrales het grootste deel van het jaar bleef schommelen rond 35 USD. Wie echter gehoopt had dat DIE prijsstabilisatie een voorbode zou zijn van een verder herstel in 2016, komt bedrogen uit. De uraniumprijs viel afgelopen maand terug tot onder de grens van 30 USD, tot het laagste niveau sinds de zomer van 2014. In een vorige maand uitgebracht rapport voorspelt Fitch dat de uraniumprijs zeker nog tot het einde van dit decennium laag zal blijven. De instelling verwijst daarbij naar de hoge voorraden bij de uitbaters van kerncentrales, de recyclage v...

Uranium hield in 2015 beter stand dan de meeste andere grondstoffen, waarbij de prijs van een pond brandstof voor kerncentrales het grootste deel van het jaar bleef schommelen rond 35 USD. Wie echter gehoopt had dat DIE prijsstabilisatie een voorbode zou zijn van een verder herstel in 2016, komt bedrogen uit. De uraniumprijs viel afgelopen maand terug tot onder de grens van 30 USD, tot het laagste niveau sinds de zomer van 2014. In een vorige maand uitgebracht rapport voorspelt Fitch dat de uraniumprijs zeker nog tot het einde van dit decennium laag zal blijven. De instelling verwijst daarbij naar de hoge voorraden bij de uitbaters van kerncentrales, de recyclage van uranium en de trage opstart van de kernreactoren in Japan. De appelflauwte bij uranium van de jongste weken is vooral aan die laatste factor te wijten. De Japanse overheid krijgt af te rekenen met zware tegenstand van de milieulobby die met juridische procedures met succes de heropstart weet te vertragen. De onlangs heropgestarte reactoren Takahama 3 en 4 dienden opnieuw stilgelegd. Fitch is op langere termijn wel positief en verwacht dat de globale vraag naar uranium tegen 2030 met 45% zal toenemen door een stijging van de elektriciteitsconsumptie. Op 1 maart waren er wereldwijd 440 nucleaire reactoren operationeel. Momenteel zijn er 65 in aanbouw, waarvan 24 in China. Het Canadese Cameco is de tweede grootste uraniumspeler ter wereld. De groep beschikt over activa in de Verenigde Staten, Canada en Kazachstan. Cameco presteert, ondanks de moeilijke omstandigheden, nog vrij goed, al daalde de beurskoers vorig jaar naar het laagste peil in elf jaar. De omzet klom vorig jaar van 2,4 naar 2,75 miljard Canadese dollar (CAD) en de brutowinst steeg met bijna 10% op jaarbasis, tot 700 miljoen CAD. Deze klim was vooral te danken aan de daling van de Canadese (CAD) tegenover de Amerikaanse dollar (USD). Door verliezen op derivaten daalde de nettowinst van 183 naar 63 miljoen CAD. De productie zal dit jaar toenemen van 28,4 naar 30 miljoen pond uranium dankzij een hogere output bij Cigar Lake en McArthur River. Cameco verwacht voor de komende tien jaar een toename van het uraniumverbruik met bijna 30%, tot 220 miljoen pond. Over dezelfde periode zal de mijnproductie dalen van 160 naar 140 miljoen pond. Cameco is, net als Silver Wheaton, verwikkeld in een belastingdispuut in verband met de inkomsten van buitenlandse dochtermaatschappijen. Het gaat over de periode van 2003 tot 2010. De inkomsten over de periode 2011 tot 2012 worden nog onderzocht. Er lopen nog verschillende beroepsprocedures, maar Cameco heeft van het verschuldigde bedrag tot op heden al 232 miljoen CAD in liquiditeiten en 332 miljoen CAD via kredietletters gestort of in pand gegeven. Cameco had eind vorig jaar 458 miljoen CAD in kas. Sindsdien kocht de groep 9 miljoen pond uranium met de bedoeling om deze aan een hogere prijs door te verkopen.ConclusieHet staat als een paal boven water dat het deficit de komende jaren de bovenhand zal halen bij uranium. Voorlopig anticipeert de prijs daarop nog niet en dit is ook niet het geval bij de gerelateerde aandelen als Cameco. Tegen 1,2 keer de boekwaarde is het aandeel goedkoop en de vrije kasstroom is positief zodat er ook nog ruimte is voor een dividend. Het belastingdispuut is wel een aandachtspunt.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C