CF Industries werd net na de Tweede Wereldoorlog opgericht (1946) en kreeg pas in 2005 een beursnotering op de New York Stock Exchange. CF Industries is de voorbije jaren uitgegroeid tot de grootste producent van stikstofhoudende meststoffen of nitraten (chemisch symbool 'N') ter wereld. De afgelopen jaren heeft het tweemaal tevergeefs geprobeerd die marktleiderspositie nog te verstevigen: eerst door een fusie aan te gaan met het Noorse Yara Internationalen daarna door de Amerikaanse en Europese meststoffenfabrieken van OCI (Orascom Construction Industries)over te nemen. Toch beschikt CF Industries over een zeer belangrijke troef. Het is de enige producent met ee...