Het abc van de meststoffen bestaat uit drie letters: N (stikstof), P (fosfor) en K (kalium). Traditioneel leggen we vooral de klemtoon op de kaliumhoudende meststoffen (potash). Het ontwikkelen van een potashmijn is erg duur en slechts in een beperkt aantal landen mogelijk. Bij CF Industries gaat het niet om de K, maar haast uitsluitend om de N. De fosfatenbusiness (P) werd voor 1,4 miljard USD verkocht aan Mosaic. CF Industries is intussen de grootste producent van stikstofhoudende meststoffen of nitraten ter wereld.
...