32,36 EUR - 1C
...

32,36 EUR - 1CHet Franse CFAO (ticker CFAO op NYSE Euronext Parijs; beurskapitalisatie van 2 miljard EUR; ISIN-code FR0000060501) biedt een mooie opportuniteit om in te spelen op het groeipotentieel van Afrika (zie strategiepagina in IB 31A). De Franse groep is al meer dan 125 jaar actief (gestart in 1887) op het Afrikaanse continent en bekend zijn met de lokale gebruiken en geplogenheden is in heel wat Afrikaanse landen een heus strategisch voordeel. CFAO is actief in liefst 36 Afrikaanse landen: letterlijk van A(lgerije) tot Z(ambia). Daaronder ook Nigeria en Kenia, de twee Afrikaanse landen waar de komende twee decennia de sterkste groei in de middenklasse wordt verwacht. Afrika staat voor afgerond vier vijfde van de groepsomzet. De rest wordt behaald in de Franse overzeese gebieden (7 landen) en in Vietnam, een van de meer beloftevolle groei-economiën in Azië. Met het onderschrift 'CFAO, distributeur des marques' wil de groep toch wel zijn aparte businessmodel benadrukken. Terwijl er klassiek tussen de merkenproducent en de (eind)klant-consument drie schakels zijn (invoerder, groothandelaar en kleinhandelaar) wil CFAO in Afrika de enige tussenpersoon zijn tussen de internationale producenten en de (Afrikaanse) consument. CFAO staat dus zelf in voor het transport en de verdeling van de goederen en mikt op de efficiëntie van het eigen logistieke netwerk. Daarin spelen de havens van Antwerpen en Zeebrugge trouwens een belangrijke rol. Om de activiteiten te omschrijven, gebruikt CFAO zelf drie werkwoorden: 's'équiper, se soigner et consommer'. Afgerond 60% van de omzet komt uit de import en verkoop van auto's (s'équiper). CFAO Automotive heeft 130 verkooppunten in onder meer 32 Afrikaanse landen. De belangrijkste drie partners zijn Toyota, Nissan en General Motors. Bijna 30% van het zakencijfer is afkomstig van Eurapharma, een van de grootste spelers in de verdeling van geneesmiddelen op het Afrikaanse continent (se soigner). De nieuwste divisie, goed voor ruim 10% van de omzet, is CFAO Industries, Equipment & Services (consommer). Hieronder zitten onder meer partnerships met Heineken (2 brouwerijen in Congo) en BIC (productie balpennen en scheermachines). CFAO is een gestage groeier en haalde vorig jaar een recordomzet van 3,6 miljard EUR (+14,8% ten opzichte van 2011) en te vergelijken met 1,25 miljard EUR in 2000 en 2,5 miljard EUR in 2007. Een belangwekkend feit in het afgelopen boekjaar was de verandering in de aandeelhoudersstructuur. Na ruim 20 jaar de (feitelijke) controle met 42% van de aandelen te hebben uitgeoefend, verkocht de Franse (luxe)groep PPR (voorheen Groupe Pinault) het belang aan de Japanse groep Toyota Tsusho Corporation (TTC), een van de grotere Japanse conglomeraten met meer dan 500 filialen en aanwezigheid in meer dan 60 landen. Gezien de omvang van de participatie was een bod nodig tegen dezelfde voorwaarden voor alle aandeelhouders. Hierdoor heeft TTC momenteel meer dan 90% van alle aandelen in handen. De Japanners hebben wel de intentie uitgesproken om de beursnotering van CFAO desondanks te behouden.We starten de opvolging van het CFAO-aandeel precies om globaal (zowel geografische als sectoriële spreiding) te kunnen inspelen op het verwachte groeipotentieel van de Afrikaanse consumptie. Het is echter geen kandidaat voor de voorbeeldportefeuille. Niet omdat de waardering té hoog zou liggen, wel omdat slechts een beperkt deel van de aandelen vrij verhandelbaar is en dus ook de dagelijkse volumes te laag liggen. Vermits Afrika een groeiverhaal op lange termijn is, mag dat element de gemiddelde particuliere belegger echter niet afschrikken om in het aandeel te investeren. Vandaar de opname in de 'Inside Selectie' (rating 1C). Want tegen 12,5 keer de verwachte winst en een verhouding van 6,5 voor ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) is dit groeiaandeel zeer redelijk geprijsd. Koopwaardig