De twee basiselementen die de daling in 2017 inzetten spelen nog altijd. Vooreerst het feit dat, voorlopig althans, in 2017 de hoop van analisten vervloog op een scenario waarin CFE zou vervellen tot een pure milieu- en baggergroep, zonder bouwafdeling, en met bijhorende hogere waardering. CFE versterkte eind 2017 immers zijn bouwafdeling (contracting) met de bouwgroep Van Laere, toen nog voor 100 procent in handen van referentieaandeelhouder Ackermans & van Haaren. Contracting kampt met lagere marges dan DEME en kent regelmatig tegenslagen op projectbasis.
...