45,7 EUR - 3c
...

45,7 EUR - 3cNog even het geheugen opfrissen. CFE is een groep met 4 polen, maar in essentie gaat het om 2 polen, een contracting (bouw)- en een baggerafdeling. De pool baggerwerken en milieu omvat het 50%-belang in DEME. Deze fusiemaatschappij vormt samen met Boskalis, Jan De Nul en Van Oord de wereldtop in de baggerindustrie. CFE haalde vorig jaar een geconsolideerde groepsomzet van 1,90 miljard EUR, een stijging met 5,8% tegenover de periode januari-december 2011 (1,79 miljard EUR). Op het vlak van omzetevolutie werd de contractingdivisie andermaal ruim verslagen door de baggerpool. Tegenover -1,6% omzetgroei in de contracting stond een toename met 8,4% voor de baggeractiviteiten. Het tweede halfjaar gaf beterschap ten opzichte van het eerste semester. Die betere gang van zaken werd doorgetrokken in de eerste 3 maanden van dit jaar. De groepsomzet kwam aan het eind van het eerste kwartaal uit op 473,3 miljoen EUR. Dat was een toename met 13,4% tegenover de eerste 3 maanden van '12 (417,5 miljoen EUR). Opnieuw wordt de groei heel sterk bepaald door de baggerafdeling. Hier zien we een klim met liefst 21,5%, tot 262,6 miljoen EUR. Waarbij we wel meteen moeten aanstippen dat het begin van vorig jaar zwak was door groot onderhoud of herstellingen aan meerdere baggertuigen. De omzet in de contractingafdeling steeg slecht lichtjes (+1,2%). De burgerlijke bouwkunde wordt geconfronteerd met een inkrimpende markt, omdat grote projecten uit 2011 en 2012 intussen zijn afgerond. Die wordt slechts deels gecompenseerd door de klim van de internationale bouwactiviteiten met projecten in Centraal-Europa (Hongarije, Polen en Roemenië), naast een aantal Afrikaanse landen (Tsjaad, Nigeria en Algerije) en ook Sri Lanka. Daarnaast was er natuurlijk de erg koude maand maart, die woog op de activiteiten in de bouwsector. Waar we altijd naar kijken, is de evolutie van het orderboek. Dat is immers een cruciaal element om de toekomstige ontwikkeling van een bouw- en baggermaatschappij te kunnen inschatten. Het globale orderboek lag op 31 maart 2012 op 2,93 miljard EUR. Dat was een zeer hoog peil als gevolg van het binnenhalen van een aantal belangrijke opdrachten in bouw- en baggerwerken. Op 31 december was dat orderboek lichtjes teruggevallen, tot 2,87 miljard EUR. Eind maart zien we een verdere, lichte daling, tot 2,82 miljard EUR (-3,7% op jaarbasis en -2% tegenover de situatie eind vorig jaar). Dat staat toch nog altijd gelijk met ongeveer 2 jaar omzet. Desondanks wordt dit jaar slechts een beperkte omzetstijging verwacht omdat de meeste opdrachten in de periode 2013-2015 worden uitgevoerd. Maar dat biedt wel betere winstperspectieven voor 2013 en volgende jaren na een op dat vlak duidelijk minder 2012. Men ziet dus gunstige perspectieven voor dit jaar, ondanks een erg uitdagende macro-economische omgeving in Europa. Door een zwak eerste semester was vorig jaar sprake van een daling van de ebit met 4,1% (van 84,9 naar 81,4 miljoen EUR), wat wel een daling van de ebit-marge inhield van 4,7 naar 4,3%. De nettowinst op groepsniveau onderging een terugval met 10 miljoen EUR, van 59,1 naar 49,1 miljoen EUR (-17%), maar dat is toch al een flinke verbetering na de scherpe daling in de eerste jaarhelft (-47%). In de loop van het eerste kwartaal wist DEME 200 miljoen EUR op te halen via de succesvolle uitgifte van een obligatielening. De koers van CFE heeft lange tijd bijzonder matig gepresteerd vorig jaar, mede door de zwakke halfjaarcijfers. We konden dan ook in de loop van het jaar bij koersen onder 40 EUR het advies verhogen. De jongste maanden is de koers echter wel met ruim 15% kunnen herstellen. Mede omwille van hogere verwachtingen voor 2013 en later mogen de aandelen, ondanks dit koersherstel, rustig in portefeuille blijven (rating 3C). Tegen afgerond 10 keer de verwachte winst is het aandeel nog verre van hoog gewaardeerd.Houden