43,1 EUR - 3C
...

43,1 EUR - 3CDe Belgische bouwgroep CFE (ticker CFEB; NYSE Euronext Brussel) presenteert op 27 augustus de resultaten voor het eerste semester van 2013. De tussentijdse verklaring in mei was positief en het was dan ook verrassend dat CFE op 5 augustus een winstwaarschuwing gaf. Het bedrijf meldde dat de 2 grootste onderdelen van de contracting pool, de afdelingen bouw en multitechnieken, onverwacht een nettoverlies van 16 miljoen EUR leden in de eerste 6 maanden van 2013. In dezelfde periode van 2012 was er voor die 2 afdelingen een veel beperkter verlies van 2,5 miljoen EUR. Voor de afdeling bouw, vorig jaar goed voor 34% van de totale groepsomzet, wordt als verklaring enerzijds verwezen naar de strenge winter en anderzijds naar vertraging opgelopen bij het opstarten van een aantal internationale projecten. Tenslotte zijn er ook problemen opgedoken bij de uitvoer van een project in Oost-België. Voor wat betreft de afdeling multitechnieken, in 2012 goed voor 8,2% van de groepsomzet, verwijst CFE naar aanzienlijke verliezen die geleden zijn door tijdelijke moeilijkheden bij een West-Vlaams filiaal. Bovendien heeft CFE beslist om de 1,7 miljoen EUR goodwill van het filiaal volledig af te schrijven. Het nieuws is opvallend, aangezien beide afdelingen in het eerste kwartaal van 2013 betere omzetcijfers realiseerden dan in het eerste kwartaal van 2012. De afdeling bouw boekte een stijging van de omzet met 4,9%, tot 148,7 miljoen EUR, en de kleinere afdeling multitechnieken boekte een stijging van de organische omzet met 19%, tot 41,3 miljoen EUR. Het orderboek voor de afdeling bouw bedroeg eind maart 961,9 miljoen EUR, iets lager dan de 964,2 miljoen EUR op 31 december 2012. Het orderboek voor de afdeling multitechnieken zakte licht, van 165,6 miljoen EUR op 31 december 2012 naar 160,2 miljoen EUR op 31 maart 2013. Gelukkig kon CFE meegeven niets te moeten melden voor de cruciale pool baggerwerken en milieu, met het 50%-belang in DEME. De baggerpool is de groeimotor van het bedrijf en staat steeds nadrukkelijker in voor het leeuwendeel van de bedrijfswinst (ebit). In 2011 realiseerde de baggerpool 79,6% van de groepsebit en vorig jaar zelfs 84,9%. CFE kampt nu al sinds 2008 met een dalende ebit-marge, van 6,6% in 2008 naar 4,3% in 2012. De nettowinst zakte van 5,34 EUR per aandeel in 2008 naar 3,75 EUR per aandeel in 2012. Het brutodividend schommelde slechts beperkt tussen 1,15 en 1,25 EUR per aandeel. In mei 2013 keerde CFE nog een brutodividend van 1,15 EUR per aandeel uit, een nettorendement van 2%. DEME investeerde de afgelopen jaren fors in het uitbreiden van het arsenaal aan baggertuigen. Dit investeringsproject is nu afgerond, maar zorgde er wel voor dat de nettoschuldpositie van CFE steeg van 133,5 miljoen EUR eind 2008 naar 517 miljoen EUR op 31 maart 2013. De baggerpool heeft recentelijk verschillende nieuwe, energie-gerelateerde projecten binnengehaald voor een totaal van 250 miljoen EUR. Het gaat om contracten die deels in 2013, deels in 2014 zullen worden uitgevoerd. CFE wil zijn activiteiten bij de afdeling vastgoedontwikkeling en beheer versterken. De bedoeling is om in zowel België als in Luxemburg meer in te zetten op langetermijnonderhoudscontracten in publiek-private samenwerkingsprojecten. De afdeling vertegenwoordigde in 2012 slechts 1,8% van de omzet, maar zorgde wel voor 12,8% van de nettowinst. De winstwaarschuwing deed de markten schrikken en het aandeel verloor ruim 5%. Het aandeel CFE staat nu terug op het niveau van begin 2013 en presteert dus matig, net als in de eerste helft van vorig jaar. We geven CFE het voordeel van de twijfel, aangezien vooral tijdelijke en/of eenmalige elementen de winstwaarschuwing verklaren en het langetermijnverhaal omtrent DEME intact blijft. Het orderboek ziet er nog steeds gezond uit en moet de resultaten de komende jaren ondersteunen. We bestendigen dan ook het advies 'houden' (rating 3C).Houden