2013 was een historisch jaar voor het bouw- en baggerbedrijf CFE. De holding Ackermans & van Haaren (AvH) bereikte in september een akkoord met Vinci, dat toen met 46,84% van de aandelen de hoofdaandeelhouder van CFE was, om het belang van 50% dat AvH in DEME aanhield, in te brengen in CFE. De andere 50% van DEME, een wereldspeler in baggerwerken, was al in handen van CFE. De inbreng door AvH gebeurde op 24 december in ruil voor de uitgifte van 12.222.222 nieuwe CFE-aandelen tegen 45 EUR per aandeel. Daardoor stijgt het aantal uitstaande aandelen van 13,1 miljoen naar 25,3 miljoen. Daarnaast stipuleerde de overeenkomst tussen AvH en Vinci dat Vinci de helft van zij...

2013 was een historisch jaar voor het bouw- en baggerbedrijf CFE. De holding Ackermans & van Haaren (AvH) bereikte in september een akkoord met Vinci, dat toen met 46,84% van de aandelen de hoofdaandeelhouder van CFE was, om het belang van 50% dat AvH in DEME aanhield, in te brengen in CFE. De andere 50% van DEME, een wereldspeler in baggerwerken, was al in handen van CFE. De inbreng door AvH gebeurde op 24 december in ruil voor de uitgifte van 12.222.222 nieuwe CFE-aandelen tegen 45 EUR per aandeel. Daardoor stijgt het aantal uitstaande aandelen van 13,1 miljoen naar 25,3 miljoen. Daarnaast stipuleerde de overeenkomst tussen AvH en Vinci dat Vinci de helft van zijn CFE-aandelen tegen 45 EUR per aandeel verkoopt aan AvH. Daardoor bezit Vinci nog 12,1% van het nieuwe CFE, terwijl AvH 60,4% van de aandelen van CFE heeft. Intussen is ook de laatste stap voor AvH afgerond, een wettelijk verplicht openbaar bod tegen 45 EUR per aandeel op de 27,5% publiek uitstaande CFE-aandelen. De deal waardeert DEME op 1,1 miljard EUR, maar de cyclische bouwactiviteiten van CFE vrijwel op nul. De koers van het aandeel spurtte dan ook onmiddellijk beduidend boven de biedprijs en dikte sindsdien gestaag verder aan.De jaarresultaten over 2013 van CFE gaven een gemengd beeld. De omzet steeg met 19,4%, tot 2,27 miljard EUR (+19,5% in het eerste semester). Traditiegetrouw tekende DEME voor het leeuwendeel van de groei: +32,2%, tot 1,27 miljard EUR, terwijl de bouwactiviteiten (contractingpool) een stijging met 8,4% lieten optekenen, tot 977 miljoen EUR. CFE moest tot tweemaal toe een winstwaarschuwing geven vanwege tegenvallende resultaten bij de twee grootste onderdelen van de contracting pool, de afdelingen bouw en multitechnieken. Het bedrijfsresultaat (ebit) kleurde voor contracting zelfs rood, met 29,5 miljoen EUR verlies, tegenover nog 5 miljoen EUR winst in 2012. De ebit van DEME kon wel bekoren, met een stijging van 52,2%, tot 105,1 miljoen EUR. Op groepsniveau zakt de ebit-marge evenwel naar 3%, tegenover 4,2% in 2012 en nog 6,6% in 2008. Het nettoresultaat daalde van 49,4 miljoen EUR in 2012 naar 7,9 miljoen EUR. Eenmalige herwaarderingen van goodwill gerelateerd aan de inbreng van 50% van DEME resulteerden in een nettoverlies van 81,2 miljoen EUR. Het brutodividend blijft stabiel op 1,15 EUR per aandeel en de nettoschuldenlast daalde licht, tot 771 miljoen EUR. De evolutie van het orderboek ziet er, hoewel 3,1% lager dan eind 2012, geruststellend uit. Bij DEME (vanaf nu 100% meegerekend) is er een daling met 8,1%, tot 3,05 miljard EUR, een gevolg van het opstarten van grote projecten in Australië en Qatar in 2013. DEME won echter een belangrijk landwinningsproject in Singapore, en GeoSea - de waterbouwspecialist van DEME - sleepte enkele mooie contracten in de wacht in de offshore windenergiesector. Het orderboek van contracting steeg met 9,6%, tot 1,31 miljard EUR. Conclusie100% controle verwerven over het groeibedrijf DEME zal de winstgevendheid van CFE structureel verbeteren. Dat vooruitzicht legde de aandeelhouders van CFE alvast geen windeieren. De bouwactiviteiten blijven slecht presteren en het is uitkijken welke plannen AvH daarmee heeft. Tegen 15 keer de verwachte winst 2014 en een ondernemingswaarde van 5,5 keer de verwachte rebitda van 2014 is CFE correct gewaardeerd.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2B