2013 was een historisch jaar voor het bouw- en baggerbedrijf CFE. De holding Ackermans & van Haaren (AvH) bereikte in september een akkoord met Vinci, dat toen met 46,84% van de aandelen de hoofdaandeelhouder van CFE was, om het belang van 50% dat AvH in DEME aanhield, in te brengen in CFE. De andere 50% van DEME, een wereldspeler in baggerwerken, was al in handen van CFE. De inbreng door AvH gebeurde op 24 december in ruil voor de uitgifte van 12.222.222 nieuwe CFE-aandelen tegen 45 EUR per aandeel. Daardoor stijgt het aantal uitstaande aandelen van 13,1 miljoen naar 25,3 miljoen. Daarnaast stipuleerde de overeenkomst tussen AvH en Vinci dat Vinci de helft van zij...