CFE nam dan ook een goede start in 2015. De groepsomzet stabiliseerde in het eerste kwartaal op 817,5 miljoen EUR (-0,1%). Belangrijker is de vaststelling dat de omzet bij de pool baggerwerken en milieu (DEME) 608,9 miljoen EUR bedroeg, of een stijging met 10,9% tegenover het eerste kwartaal van 2014. Een belangrijke bijdrage werd geleverd door het in oktober 2014 afgesloten contract voor de verbreding en uitdieping van het Suezkanaal in Egypte.
...

CFE nam dan ook een goede start in 2015. De groepsomzet stabiliseerde in het eerste kwartaal op 817,5 miljoen EUR (-0,1%). Belangrijker is de vaststelling dat de omzet bij de pool baggerwerken en milieu (DEME) 608,9 miljoen EUR bedroeg, of een stijging met 10,9% tegenover het eerste kwartaal van 2014. Een belangrijke bijdrage werd geleverd door het in oktober 2014 afgesloten contract voor de verbreding en uitdieping van het Suezkanaal in Egypte.Daardoor steeg het aandeel van Afrika in de geografische opsplitsing van de omzet van het eerste kwartaal naar 44%, tegenover 10% vorig jaar (en 14% op jaarbasis in 2014). Europa leverde 24% van de omzet (41% vorig jaar), Noord- en Zuid-Amerika samen 7% (8%), het Midden-Oosten 5% (14%) en Azië en Oceanië (inclusief India en Pakistan) 20% (26%). DEME tekende sinds begin 2015 voor 1,6 miljard EUR nieuwe contracten, vooral dankzij een groot project in Singapore (fase 1 van de Tuas-terminal). Het project zal vanaf het tweede semester significant bijdragen aan de resultaten. Het orderboek van DEME bedroeg op 31 maart 3,53 miljard EUR, te vergelijken met 2,42 miljard EUR eind 2014 en 2,89 miljard EUR op 31 maart 2014. DEME rondde vorig jaar een meerjareninvesteringsprogramma af, waardoor de netto financiële schuld verder terugviel naar 114,8 miljoen EUR, tegenover nog 134,1 miljoen EUR eind 2014 en vooral 543,3 miljoen EUR op 31 maart 2014. De volgende kwartalen zal dit cijfer wel terug toenemen dankzij nieuwe investeringen die DEME de voorbije maanden aankondigde. De overname door GeoSea, de dochteronderneming actief in de offshorewindenergiesector, van een aantal offshore activa van het Duitse Hochtief - vooral Innovation I, één van de grootste hefvaartuigen (jackup) uit de sector - is intussen afgerond. Daarnaast besliste GeoSea tegen 2017 2 nieuwe schepen (Living Stone en Apollo) te laten bouwen. In april volgde dan nog de aankondiging van de bestelling van twee nieuwe baggerschepen (sleephopperzuigers), die voor eind 2016 beschikbaar zullen zijn. De tweede pool van CFE is contracting (bouw). Die pool boekte in het eerste kwartaal een groter dan verwachte omzetdaling van 26,2%, tot 201,1 miljoen EUR. Vooral de afdeling burgerlijke bouwkunde blijft het lastig hebben, en er zijn ook nog de herstructureringen bij een aantal buitenlandse projecten. Positief is de stijging met 3,7% van het orderboek sinds begin 2015, tot 1,17 miljard EUR. CFE boekte vorig jaar op groepsniveau een nettoresultaat van 159,9 miljoen EUR of 6,32 EUR per aandeel, tegenover een recurrent nettoresultaat in 2013 (DEME voor 100% meegerekend) van 61,7 miljoen EUR. Het intussen uitbetaalde brutodividend steeg van 1,15 EUR naar 2 EUR per aandeel. ConclusieOndanks de forse koerssstijging noteert CFE nog steeds tegen een aanvaardbare waardering, met een ondernemingswaarde (ev) van 6,1 keer de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) 2015 en 16,7 keer de verwachte winst 2015. De historische onderwaardering tegenover Boskalis is grotendeels weggewerkt. We zien nog potentieel voor extra waardecreatie via een afsplitsing van DEME en/of een verdere optimalisatie bij de bouwactiviteiten. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2B