In het afgelopen kwartaal, het eerste van het boekjaar 2017-2018 (afsluitdatum 31 juli), daalde de groepsomzet van Cisco opnieuw met 2 procent naar 12,1 miljard dollar. De productverkoop stond in voor iets meer dan 9 miljard dollar (-2,7%), terwijl de omzet uit diensten (3,1 miljard dollar) er licht op vooruitging.
...