De kwartaalresultaten van Cisco Systems waren iets beter dan verwacht, maar het venijn zat in de staart met een verlaging van de omzetprognose voor de lopende verslagperiode. De groepsomzet in het eerste kwartaal van het fiscale boekjaar 2017 (augustus tot oktober) steeg met 1 procent op jaarbasis naar 12,35 miljard dollar. De nettowinst lag iets lager dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar overtrof niettemin de verwachtingen. De omzet zal naar verwachting in het huidige tweede kwartaal 2 tot 4 procent lager uitkomen, terwijl ook de winstprognose niet aan de marktverwachtingen voldeed. Dat kwam de fabrikant van netwerkapparatuur duur te staan, want het aandeel moest bij de publicatie van de resultaten ruim 6 procent inleveren, de groo...