24,01 USD - 3C HOUDEN
...

24,01 USD - 3C HOUDENDe Amerikaanse producent van netwerkapparatuur heeft het boekjaar 2012-2013 in schoonheid beëindigd, met een vierde kwartaal dat de verwachtingen overtrof. Dit kan helaas niet worden gezegd van het aandeel, dat als gevolg van tegenvallende vooruitzichten en uitspraken over een trager dan verwacht herstel een flinke tik kreeg. Tot voor de publicatie van het kwartaalrapport presteerde Cisco dit jaar al bijna 15% beter dan de Nasdaq Composite. Na de koersdaling van bijna 10% ligt de prestatie van het aandeel weer meer in lijn met die van de technologie-index. De nieuwe doelstelling waaraan topman Chambers vasthoudt, is een jaarlijkse omzetstijging met 5 tot 7%. De winst per aandeel zou met 7 tot 9% toenemen, wat onder meer moet worden gerealiseerd door de inkoop van eigen aandelen. In het pas afgesloten boekjaar werden die prognoses gehaald. De omzet klom met 5,5%, tot 48,6 miljard USD, en op winstvlak was er zelfs een vooruitgang met 24%, tot net geen 10 miljard USD. Voor het lopende, eerste kwartaal wordt slechts een omzetstijging met 3 tot 5% vooropgesteld, onder de consensusprognose. Deze voorzichtige verwachtingen staan haaks op het eerdere optimisme van Cisco over de kracht van het economische herstel, dat zich nu toch niet volledig lijkt door te zetten. Vorig kwartaal steeg de groepsomzet (12,42 miljard USD) op jaarbasis met 6,2%, terwijl er op kwartaalbasis een vooruitgang met 1,6% was. Opmerkelijke vaststelling is dat de omzet in Azië met 2,8% daalde, waarbij naast Japan ook China het liet afweten. De Europese regio, die voor rapporteringsdoeleinden samen met Afrika en het Midden-Oosten wordt genomen, was de voorbije kwartalen nog het zwakke broertje, maar liet tussen mei en juli wel een omzetstijging met 11,5% optekenen. Het aandeel van de productverkoop in de totale omzet blijft al geruime tijd stabiel rond 78%, waarbij het saldo van de diensten komt. De omzet uit producten steeg met 5,4%, maar de diensten deden het nog beter met een klim van 8%. Wat betreft het aantal nieuwe orders zien we dezelfde trends als bij de omzet. De productorders stegen met 4%, waarbij Azië het weer liet afweten (-3%), maar Europa positief verraste (+6%). De klassieke activiteiten van de groep, de verkoop van routers en switches, staat nog steeds in voor bijna de helft van de groepsomzet. Cisco diversifieerde de voorbije jaren ook naar andere domeinen die inspelen op de sterke groei van het (mobiele) dataverkeer. De groep deed dit vooral via overnames (3 in het voorbije kwartaal) en is nu ook actief in beveiliging, cloud computing, draadloze toepassingen en datacenters. De 2 laatste afdelingen staan gezamenlijk in voor 10% van de omzet, maar konden een groei van respectievelijk 32% en 43% voorleggen. De operationele uitgaven daalden het voorbije kwartaal met 3,8%, maar ondanks de lagere kosten daalde de brutomarge naar 58,9% (60,7% een jaar eerder) als gevolg van een hoger aandeel van producten met een lagere marge in de groepsomzet. De operationele uitgaven daalden in verhouding tot de omzet, waardoor de ebit-marge wel steeg naar 22,6%, tegenover 20,5% een jaar eerder. Dit belette Cisco niet om een nieuwe ontslagronde aan te kondigen. Cisco beschikt over een nettocashpositie van 6,32 USD per aandeel. De operationele prestatie van Cisco mag best worden gezien en we schrijven de afstraffing dan ook eerder toe aan winstnemingen waarbij de voorzichtige prognoses voor het lopende kwartaal als dankbaar alibi hebben gediend. Cisco treedt echter doortastend op, met een nieuwe ontslagronde. Indien we de omvangrijke cashpositie in rekening nemen, noteert het aandeel aan slechts 2 keer de omzet en 10 keer de verwachte winst voor het lopende boekjaar. Dit is historisch gezien zeker niet overdreven duur, maar anderzijds moet ook de lage groei in rekening worden genomen. De inkoop van eigen aandelen en het dividend (0,17 USD/kwartaal) zorgen voor een buffer en beperken het neerwaartse risico. Te behouden (rating 3C).