Cisco Systems zit in de hoek waar de klappen vallen, zodat 2013 een verloren beursjaar was voor de Amerikaanse producent van netwerkapparatuur. Het aandeel kreeg in december een tik na de neerwaartse bijstelling van de groeiprognoses op lange termijn en het kon zich daarvan niet meer herstellen. Het was niet voor het eerst dat de verwachtingen werden aangepast. Tot 2012 stelde het management nog een omzetgroei met meer dan 10% voorop. Die werd later verlaagd tot 7%; eind vorig jaar werd de schatting nog verder naar beneden bijgesteld tot 3 tot 6%. De IT-budgetten staan onder druk en de uitgaven voor hardware dalen als gevolg van de cloudcomputingtrend. Steeds meer netwerktake...

Cisco Systems zit in de hoek waar de klappen vallen, zodat 2013 een verloren beursjaar was voor de Amerikaanse producent van netwerkapparatuur. Het aandeel kreeg in december een tik na de neerwaartse bijstelling van de groeiprognoses op lange termijn en het kon zich daarvan niet meer herstellen. Het was niet voor het eerst dat de verwachtingen werden aangepast. Tot 2012 stelde het management nog een omzetgroei met meer dan 10% voorop. Die werd later verlaagd tot 7%; eind vorig jaar werd de schatting nog verder naar beneden bijgesteld tot 3 tot 6%. De IT-budgetten staan onder druk en de uitgaven voor hardware dalen als gevolg van de cloudcomputingtrend. Steeds meer netwerktaken waarvoor vroeger hardware nodig was, kunnen nu ook softwarematig worden vervuld.Cisco doet hard zijn best om met overnames op die trend in te spelen, maar het vergt tijd om het bedrijfsmodel aan te passen. Een bijkomend probleem is dat de groei in de opkomende landen, die een vijfde van de groepsomzet opleveren, sterk is afgenomen. Cisco heeft in China ook nog af te rekenen met de sterke lokale concurrentie van Huawei. De orders in de BRIC-landen daalden vorig kwartaal opnieuw met 10%. Daarbij komt dat ook de telecomoperatoren hun investeringen hebben teruggeschroefd. Een en ander leidde ertoe dat Cisco voor het lopende kwartaal teleurstellende prognoses moest opbiechten. In de periode van februari tot april zal de omzet met 6 tot 8% afnemen. In de drie maanden tot januari kwam de groepsomzet van 11,2 miljard USD nochtans boven de verwachtingen uit, hoewel de achteruitgang op jaar- en kwartaalbasis respectievelijk 7,8 en 7,4% bedroeg. Het aandeel van diensten in de omzet is toegenomen tot 24,5% dankzij een groei met 2,7%. De verkoop van producten daarentegen moest achteruit met 10,7%. Het waren dus vooral de klassieke activiteiten die het lieten afweten. De verkoop van routers en switches nam af met respectievelijk 11 en 12%. Het aanbod van Cisco bevindt zich in een overgangsfase naar een nieuwe generatie producten met bijkomende functionaliteiten, waarbij verschillende types toestellen met elkaar kunnen worden verbonden. Cisco verwacht garen te spinnen uit de toename van het aantal gebruikers van mobiele toestellen en van het stijgende dataverkeer dat daarmee gepaard gaat. Met de winstgevendheid gaat het ook de verkeerde richting uit, door een hoger aandeel van goedkope producten in de omzet. De brutomarge op producten daalde naar 48,7%, tegenover 60,1% in het kwartaal ervoor. Op groepsniveau daalde de brutomarge naar 53,3%, tegenover 61,3% in de eerste drie maanden van het boekjaar 2013-2014. Cisco heeft zich ertoe verbonden de helft van de vrije kasstroom terug naar de aandeelhouders te doen vloeien. In het jongste kwartaal werd voor 4 miljard USD eigen aandelen ingekocht. Het kwartaaldividend wordt verhoogd van 17 naar 19 dollarcent, wat tegen de huidige koers goed is voor een brutorendement van ongeveer 3,5%. Cisco sloot het kwartaal af met een nettokaspositie van bijna 30 miljard USD. ConclusieDe grootste problemen van Cisco zijn het gebrek aan groei, gekoppeld aan een lagere winstgevendheid. Cisco mag niet worden afgeschreven, maar gaat door een moeilijke periode. De gezonde financiën, gekoppeld aan een vrij lage waardering (koers-winstverhouding van 10), de aandeleninkoop en het dividend houden het neerwaartse risico wel beperkt.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 3C