=
...

=De Amerikaanse producent van netwerkapparatuur is al enkele jaren aan een transformatieproces bezig. Gespecialiseerde hardware om netwerken te beheren, zoals routers en switches, moet daarbij in toenemende mate wijken voor slimme software die een groot deel van deze beheerstaken kan overnemen. Een ander probleem waarmee Cisco al een aantal kwartalen kampt, is de trage groei in de emerging markets. Dit was in de meest recente verslagperiode niet anders. In de 3 maanden tot eind oktober daalde de omzet in de Azië-Pacificregio opnieuw, waardoor deze afzetmarkt voor nog maar 14% van de groepsomzet instaat. De Aziatische regio is ook de minst winstgevende voor Cisco, met een brutowinstmarge van 58,8%, tegenover een groepsgemiddelde van 63,3%. Vooral in China wordt de situatie stilaan dramatisch. Door de concurrentie van lokale bedrijven daalde de omzet er met 33% na een achteruitgang met 23% een kwartaal eerder. Op groepsniveau steeg de omzet met 1,3% op jaarbasis, tot 12,2 miljard USD. De verkoop van producten maakt nog steeds het leeuwendeel van de omzet uit, met een aandeel van 77%. Diensten nemen het resterende deel voor hun rekening. Bij de producten nemen de klassieke hardwareactiviteiten nog steeds het voortouw. Routers en switches staan zelfs in voor iets meer dan de helft van de totale omzet. Bij de switches was er een vooruitgang met 3% dankzij een goede prestatie van de Nexus- en ACI-productlijnen. De verkoop van routers daalde wel met 4%. Ook de segmenten waarin Cisco de voorbije jaren vooral dankzij overnames sterk groeide, zoals wireless (+11%) en beveiliging (+25%), deden het goed. De slechte prestatie in Azië werd enigszins gecompenseerd door de EMEA-regio, die het voortouw nam met een groei van het aantal nieuwe orders met 6%. Ook de thuismarkt ging licht vooruit, met een ordergroei van 2%. Naar afzetmarkten toe vielen eveneens een aantal dingen op. Zo stegen de bestellingen van overheden met 13%, waarbij de Verenigde Staten een uitschieter was, met een groei van 22%. De service providers of telecomoperatoren lieten het echter afweten, met een daling van 10%. De grote telecombedrijven schroeven om uiteenlopende redenen hun bestellingen in netwerkapparatuur terug. Cisco noemt geen namen, maar eerder op de week verlaagde de Amerikaanse telecomreus AT&T zijn budget met 14%. Een van de oorzaken is de discussie rond de zogenaamde netneutraliteit. Indien operatoren in de toekomst niet meer zullen mogen vragen om snellere communicatie, dan zullen ze ook terughoudend zijn om te investeren in extra capaciteit. De book-to-billratio (nieuwe orders tegenover gerealiseerde omzet) lag op groepsniveau lager dan 1, wat geen goed signaal is. De nettowinst daalde met 8,4%, tot 1,83 miljard USD. Een deel daarvan was te wijten aan herstructureringskosten verbonden aan de lopende ontslagronde, waarbij 6000 banen sneuvelen. Per aandeel ging de winst wel met 2% vooruit, tot 0,54 USD. Dit is te danken aan de inkoop van eigen aandelen, waaraan Cisco het voorbije kwartaal ruim 1 miljard USD spendeerde.ConclusieOndanks de matige resultaten blijft Cisco het goed doen op de beurs. Gezien de onzekere vooruitzichten vinden we dat Cisco momenteel geen aanspraak kan maken op een hogere waardering (verwachte koers/winstverhouding van 13). Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B