Het ergste is voorbij, maar dat betekent niet dat CMB over een vlakke waterspiegel naar aantrekkende winstcijfers kan varen. De voorbije weken doken de scheepvaarttarieven voor droge bulk opnieuw scherp naar beneden, tot kort boven de dieptepunten van de voorbije jaren. De recente daling is deels te wijten aan seizoensgebonden effecten. Zo loopt de Chinese invoer van ijzererts in de weken voor het Chinese Nieuwjaar traditioneel terug. Maar de markt kampt ook nog altijd met een structurele overcapaciteit, waardoor de tarieven de volgende jaren behoorlijk volatiel zullen blijven.
...

Het ergste is voorbij, maar dat betekent niet dat CMB over een vlakke waterspiegel naar aantrekkende winstcijfers kan varen. De voorbije weken doken de scheepvaarttarieven voor droge bulk opnieuw scherp naar beneden, tot kort boven de dieptepunten van de voorbije jaren. De recente daling is deels te wijten aan seizoensgebonden effecten. Zo loopt de Chinese invoer van ijzererts in de weken voor het Chinese Nieuwjaar traditioneel terug. Maar de markt kampt ook nog altijd met een structurele overcapaciteit, waardoor de tarieven de volgende jaren behoorlijk volatiel zullen blijven. Toch kondigde het herstel van de tarieven in de tweede helft van vorig jaar, en vooral in het laatste kwartaal, een trendommekeer aan. Die werd door het management van CMB eind januari nog eens bevestigd bij de bekendmaking van de voorlopige jaarcijfers. De aangroei van scheepscapaciteit overtreft niet langer de stijging van de vraag naar zeetransport, waardoor de vraag en het aanbod de volgende twee jaar beter op elkaar afgestemd raken. Het aanbod zal dit jaar netto met ongeveer 5% groeien, terwijl de toenemende vraag naar staal en steenkool, en de opstart van nieuwe mijnbouwprojecten, de vraag naar transportcapaciteit een stevige zet geven. CMB kon het prille herstel van de markt al verzilveren in het laatste kwartaal van 2013, al hadden beleggers op nog betere cijfers gehoopt. Bocimar, de drogebulkrederij van CMB, boekte een nettowinst van 7,2 miljoen USD, ondanks een minwaarde van 975.000 USD op de verkoop van de Rio Negro. Bocimar kan de rode cijfers achter zich laten, maar het wordt de volgende kwartalen wel steeds afhankelijker van de markttarieven. De grootste schepen varen in 2014 nog voor 40% onder dekking van langetermijncontracten, maar dat percentage daalt naar 26% in 2016. In de andere scheepssegmenten valt die bescherming nagenoeg volledig weg, wat natuurlijk een voordeel is als de tarieven hoger koersen. CMB gelooft echter in een duurzaam herstel. Het onderstreept die visie met de bestelling van vijf nieuwe grote schepen - twee in volle eigendom en drie via een huurovereenkomst op tien jaar. De schepen worden in 2015 en 2016 opgeleverd. Het gaat om aankoopopties die nog in de donkere tijden van de sector werden onderhandeld en die nu door CMB worden gelicht. Daardoor kan het bedrijf ze een stuk onder de huidige marktprijs voor nieuwe schepen kopen. Intussen blijft ASL Aviation, de luchtvaartdochter van CMB, bijdragen aan de groepswinst, ondanks de sterke druk op de marges, vooral op de cargomarkt. Vorig jaar boekte ASL een winst van 13 miljoen USD of 0,4 USD per aandeel. Vorig jaar kon CMB de winst nog enigszins op peil houden dankzij de meerwaarde op de verloop van de FMG-aandelen die het nog in bezit had. De schatten op zolder zijn nu uitverkocht, maar in het vierde kwartaal toonde CMB aan dat het dit jaar opnieuw winst kan maken op basis van de gewone bedrijfsuitoefening. Maar ook bij een aantrekkende wereldeconomie zal het tariefherstel met horten en stoten gaan. ConclusieOp basis van de winst in het vierde kwartaal rekenen we voor dit jaar op een winst van ongeveer 2 USD per aandeel. Het verdere herstel van de markt en van de winst van CMB zal trager en volatieler verlopen. Koopwaardig onder de 20 EUR (boekwaarde 21 EUR per aandeel).Advies: kopen op correctieRisico: laagRating: 2B