Cofinimmo
...

CofinimmoDe vastgoedgroep Cofinimmo profiteerde van de lage rente om een converteerbare obligatie terug te kopen, meer bepaald de converteerbare lening die loopt tot 2018 en die een coupon van 2% heeft. Het totale uitstaande bedrag van die obligaties bedraagt 190,8 miljoen EUR. 87,25% van de uitstaande obligaties werd aangeboden tegen een koers van 131,43 EUR. Het tweede deel betreft de uitgifte van een nieuwe converteerbare obligatie die een coupon van 0,1875% en een conversiekoers van 146 EUR meekreeg, wat neerkomt op een premie van 27%. Door die obligatieruil versterkt Cofinimmo zijn financiële slagkracht met maximaal 52,8 miljoen EUR. De technische trend blijft stijgend.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AEconocomHet IT-bedrijf Econocom maakte de definitieve cijfers over het eerste halfjaar bekend, die weinig afwijken van de voorlopige. De omzet steeg met 8%, tot 1,2 miljard EUR, terwijl de recurrente bedrijfswinst (rebit) een sprong met 23% maakte. De nettowinst werd 31% hoger afgevlagd, op 31,7 miljoen EUR. Tijdens de eerste zes maanden nam de groep vier bedrijven over, goed voor een extra jaaromzet van 53 miljoen EUR. Econocom houdt vast aan de eerdere prognoses voor heel 2016: een groei van de rebit met meer dan 10% en een hogere winst per aandeel. De cijfers werden begroet met een koerssprong. De top van 12,20 EUR ligt binnen handbereik. De eerste horizontale steunzone ligt op 11,35 EUR, gevolgd door nieuwe steun op 10,80 EUR.Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3BHamonDe groep Hamon, die is gespecialiseerd in luchtzuiveringsinstallaties, warmtewisselaars en koelsystemen, maakt keer na keer slechte cijfers bekend. In het eerste semester daalde de omzet met 26%, tot 221 miljoen EUR, een gevolg van het opdrogen van bestellingen vorig jaar en het tijdelijk opschorten van twee grote contracten door financiële problemen van de klant. De ebitda werd voor 12,4 miljoen EUR negatief, tegenover +9,6 miljoen EUR in 2015. De nettoschuld steeg van 84,5 miljoen tot 137,7 miljoen EUR. De banken behouden hun vertrouwen in Hamon en verlengden een kredietlijn van 380 miljoen EUR. Het tweede semester kondigt zich beter aan.Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CVGPEen stormloop op de nieuwe obligaties van de vastgoedgroep VGP katapulteerde de koers van het aandeel in de hoogte. VGP haalde 225 miljoen EUR via de uitgifte van een nieuwe obligatie die tot 2023 loopt, met een coupon van 3,9%. Na roerende voorheffing bedraagt het nettorendement 2,85%. De groep, die vooral actief is in Duitsland en Oost-Europa, wil uitgroeien tot een pan-Europese speler. 100 miljoen EUR van de opbrengst wordt geïnvesteerd in Spanje (Barcelona), een nieuwe markt. Voorts wil VGP in Spanje voor 150 miljoen EUR andere nieuwe projecten ontwikkelen. De trend blijft sterk stijgend, maar het aandeel is overkocht.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B