De strategische bijsturing van Cofinimmo is een werk van lange adem, maar ze werpt stilaan vruchten af. De keuze voor minder kantoorvastgoed en voor meer zorgvastgoed laat voor het eerst in tien jaar een dividendverhoging toe. De vastgoedvennootschap verwacht voor dit jaar een winst van 6,74 euro per aandeel, tegenover 6,55 euro in 2018. Dat geeft Cofinimmo voldoende vertrouwen om het dividend over 2019 licht te verhogen tot 5,6 euro per aandeel, om te worden betaald in 2020.
...