In de eerste helft van dit jaar bleven de aandeelhouders van Cofinimmo niet op hun honger zitten. De vergelijkbare huurinkomsten stegen met 1%, en de kasstromen krijgen ook steun van de herstructurering van de indekking tegen een rentestijging. Die operatie woog boekhoudkundig zwaar op het nettowinstcijfer (met een verlies van 61 miljoen EUR als gevolg in de eerste helft van dit jaar), maar zorgt voor een stevige daling van de interestlasten en dus ook voor een verbetering van de operationele kasstromen in de toekomst. Dat laat volgens het management toe de winstvooruitzichten te handhaven.
...